Lĩnh vực
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Hậu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 186/KH-UBND
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực 23/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Hậu năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 186-KH-UBND.pdf