Lĩnh vực
Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12812/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2022
Ngày hiệu lực 22/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 12812-QD-UBND.pdf