Lĩnh vực
Thông báo mốc thời gian, địa điểm bán và thu nhập hồ sơ ĐKTG đấu giá 14 lô đất tại Khu dân cư thương mại Hải Thanh, 01 lô tị khu Yên Định và khu dân cư Hải Hưng huyện
Số ký hiệu văn bản 21/TB-CT
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày hiệu lực 07/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo mốc thời gian, địa điểm bán và thu nhập hồ sơ ĐKTG đấu giá 14 lô đất tại Khu dân cư thương mại Hải Thanh, 01 lô tị khu Yên Định và khu dân cư Hải Hưng huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công ty đấu giá HD Xuân Trường
Người ký duyệt Lê Huy Thông
Tài liệu đính kèm CÔNG TY DÁU GIÁ HD.pdf