Lĩnh vực
Công văn đẩy mạnh tuyên truyền đăng ký tài khoản DVC trực tuyền và cài đặt ứng cài đặt ứng dụng VNeID
Số ký hiệu văn bản 963/UBND-CA
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Trích yếu nội dung Công văn đẩy mạnh tuyên truyền đăng ký tài khoản DVC trực tuyền và cài đặt ứng cài đặt ứng dụng VNeID
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 963-UBND-CA.pdf