Lĩnh vực
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030 huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 11596/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030 huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 11596-QĐ-UBND.pdf