Lĩnh vực
Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 15-HD/HNDH
Ngày ban hành 11/10/2022
Ngày hiệu lực 11/10/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Nông Dân huyện
Người ký duyệt Mai Xuân Hòa
Tài liệu đính kèm 15-HD-HNDH_0001.pdf