Lĩnh vực
Bản sao Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 27/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
Số ký hiệu văn bản 45-BS/HU
Ngày ban hành 03/10/2022
Ngày hiệu lực 03/10/2022
Trích yếu nội dung Bản sao Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 27/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
Hình thức văn bản Chương trình hành động
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Nguyễn Văn Long
Tài liệu đính kèm 45-BSHU.pdf