Lĩnh vực
Công văn về việc thực hiện công văn số 2888/KBNN-KTNN ngày 21/6/2022 của KBNN
Số ký hiệu văn bản 109/CV-KBNN
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc thực hiện công văn số 2888/KBNN-KTNN ngày 21/6/2022 của KBNN
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kho Bạc Nhà Nước Hải Hậu
Người ký duyệt Lê Anh Thuấn
Tài liệu đính kèm 109-CV-KBNN.pdf