Lĩnh vực
Công điện nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1146/CĐ-BCH
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 23/09/2022
Trích yếu nội dung Công điện nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023
Hình thức văn bản Công điện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Vĩnh
Tài liệu đính kèm 1146-CĐ-BCH_0001.pdf