Lĩnh vực
Quyết đinh về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 202
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực 22/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết đinh về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 202
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chữ thập đỏ
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 02-QĐ-BCĐHMTN.pdf
Phụ lục phân bổ chỉ tiêu HM.xls