Lĩnh vực
Tổng hợp ý kiến đối thoại
Số ký hiệu văn bản 227-CV/HND
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung Tổng hợp ý kiến đối thoại
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Nông Dân huyện
Người ký duyệt Mai Xuân Hòa
Tài liệu đính kèm 227_CV_HND_0001.pdf