Lĩnh vực
Kế hoạch lặp lại trật tự hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện Hải Hậu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 101/KH-UBND
Ngày ban hành 08/07/2022
Ngày hiệu lực 08/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch lặp lại trật tự hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện Hải Hậu năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ban An Toàn Giao Thông
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 101-KH-UBND.pdf
Phụ lục 1 KHATGT 2022.xls
Phụ lục 2 KHATGT.doc
Phụ lục 3 KHATGT.doc