Lĩnh vực
Phương án chi tiết triển khai đợt cao điểm giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản phương án
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Phương án chi tiết triển khai đợt cao điểm giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn huyện năm 2022
Hình thức văn bản Phương Án
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm BATGT_0001.pdf