Thông báo - Giấy mời

 

image advertisement

image advertisement

image advertisement
 image advertisementimage advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 600
  • Trong tuần: 23 349
  • Tất cả: 7301005
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện mô hình phong trào "Tự quản, tự phòng, Tự bảo vệ" giai đoạn 2007-2022.
Lượt xem: 227

          Sáng 29/6, TT Yên Định tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện mô hình phong trào "Tự quản, tự phòng, Tự bảo vệ" giai đoạn 2007-2022. Đây là hội nghị được chọn làm điểm tại TT Yên Định để các xã, thị trấn trên địa bàn huyện rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế để tiếp tục phát động phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới. Đồng chí: Đại tá Phạm Văn Oánh – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 138 của huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

          Báo cáo tại hội nghị đã khẳng định: Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 03; 15 năm thực hiện Thông trị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các ngành, đoàn thể và sự đồng thuận hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong toàn thị trấn, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh các mô hình phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” được triển khai kịp thời, toàn diện, có hiệu quả, đã đi vào cuộc sống. Huy động được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng nòng cốt vận động, tập hợp nhân dân tham gia giữ gìn ANTT. Khí thế của ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đã phấn đấu đạt được một số mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào, dán bảo ổn định về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh trong tôn giáo; trật tự an toàn xã hội có sự chuyển biến tích cực góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh - trật tự, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết quả: Phân loại phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” ở 07 tổ dân phố: Năm 2007: Khá 04/7 = 57 %; Năm 2012: Khá 05/7 = 71 %; +Năm 2017: Khá 06/7= 85 %. Đến nay các đơn vị phân loại đều đạt đơn vị khá. Qua tổng kết hàng năm và sơ, tổng kết các chuyên đề phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có 09 tập thể, 16 cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó nhiều tập | thể điển hình tiên tiến của thị trấn như: TDP số 1, 2, 3, 5, Trường THCS, Giáo xứ Quần Phương và nhiều cá nhân thuộc lực lượng nòng cốt trong tổ chức Đảng, đoàn thể, cốt cán trong tôn giáo và quần chúng nhân dân.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

 Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Các cấp uỷ, chi bộ, chính quyền thị trấn, các tổ dân phố, cơ quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn cần chủ động xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch chuyên đề về nhiệm vụ ANTT, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” ở cơ sở giai đoạn (2022 - 2027), cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu và các nội dung giải pháp đẩy mạnh phong trào phù hợp ở từng đơn vị; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo và các tiểu Ban Chỉ đạo phong trào trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Không ngừng đổi mới các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền vận động quần chúng có tính thuyết phục và thiết thực về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, hương ước của địa phương, cơ sở về ANTT, tình hình và nhiệm vụ ANTT giai đoạn hiện nay; mục đích, nội dung, ý nghĩa của các mô hình phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” ở cơ sở. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc tham gia xây dựng phong trào, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, ma tuý, giải quyết, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, tạo môi trường lành mạnh phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 Thường xuyên duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phong trào bảo vệ ANTQ đã phát động theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” gắn với cuộc “vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “khu dân cư 5 không”; “Làng văn hoá”…

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Lực lượng Công an, BCH Quân sự, MTTQ với các ban ngành, đoàn thể, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành về ANTT, vận động cán bộ, công nhân viên, hội viên và nhân dân làm tốt công tác “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, nâng cao cảnh giác phòng chống, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các tổ chức ở cơ sở.

 Thường xuyên mở các đợt cao điểm phát động quần chúng phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" ở cơ sở, xây dựng thế trận nhân dân vững mạnh, củng cố lực lượng nòng cốt cho phong trào, các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, kinh nghiệm dân vận khéo cho lực lượng này đủ sức vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” ở cơ sở ngày càng sâu rộng, chất lượng và hiệu quả hơn.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

 Tại hội nghị, UBND TT Yên Định đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện phong trào “ Tự quản, Tự phòng, tự bảo vệ” giai đoạn 2007-2022./.

 Trần Là

Tin khác
1 2 3 4 5  ...