Lịch công tác tuần 49 năm 2022, từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai,

Ngày 05/12/2022

- 08h00 tại phòng họp tầng 2 - UBND huyện, Nhà Văn hóa huyện: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả ngày)

- 14h00 tại trụ sở UBND xã Hải Đông: Trả tiền BTHT GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển.

 

- 14h00 tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Hải Phúc: Lễ đón nhận hài cốt Liệt sỹ (Đ/c Nghiêm).

Thứ Ba,

Ngày 06/12/2022

- 08h00 tại phòng họp tầng 2 - UBND huyện, Nhà Văn hóa huyện: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả ngày).

 

- 08h00 tại trụ sở UBND xã Hải Chính: Trả tiền BTHT GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển.

- 14h00 tại trụ sở UBND xã Hải Lý: Trả tiền BTHT GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển.

Thứ Tư,

Ngày 07/12/2022

- 07h30 tại sân Nhà văn hóa huyện: Phiên chợ xanh “Hướng tới nền nông nghiệp không độc chất và nói không với túi ni lông, rác thải nhựa”.

 

- 08h00 tại Nhà Văn hóa truyền thống LLVT tỉnh Nam Định: Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (Đ/c Điền).

Thứ Năm,

Ngày 08/12/2022

- 08h00 tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (02 ngày) (Đ/c Hải, Đ/c Điền, Đ/c Nghiêm)

 

- 08h00 tại Trung tâm Chính trị huyện: Hội nghị tổng kết công tác Báo cáo viên năm 2022.

Thứ Sáu,

Ngày 09/12/2022

- 07h30 tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao thanh thiếu niên: Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

- 08h00 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

 

- 08h00 tại phòng họp tầng 2, UBND huyện: Làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh về kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2022 tại huyện (Đ/c Dự).

- 14h00 tại phòng họp tầng 2, UBND huyện: Giao ban khối Nội chính (Đ/c Điền).

Thứ Bảy,

Ngày 10/12/2022

Chủ Nhật,

Ngày 11/12/2022