Lịch công tác tuần 12 năm 2023, từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai,

Ngày 20/3/2023

- 08h30: Sở Tài chính khảo sát thực địa để xác định giá đất cụ thể phục vụ BTHT GPMB và tái định cư để thực hiện các dự án (Đ/c Kỳ).

- 14h00 tại phòng họp Ban Thường vụ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ Ba,

Ngày 21/3/2023

- 14h00 tại phòng họp tầng 2, UBND huyện: Họp Hội đồng xét nâng lương trước hạn đối với cán bộ, công chức năm 2023.

Thứ Tư,

Ngày 22/3/2023

- 08h00 tại trụ sở UBND xã Hải Lý: Hội nghị kết thúc công khai phương án BTHT GPMB dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Hải Hậu

- 14h00 tại trụ sở UBND xã Hải Chính: Hội nghị kết thúc công khai phương án BTHT GPMB dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Hải Hậu

- 14h30 tại huyện Vụ Bản: Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ Năm,

Ngày 23/3/2023

- 08h00 tại trụ sở UBND xã Hải Xuân: Hội nghị kết thúc công khai phương án BTHT GPMB dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Hải Hậu

- 14h00 tại trụ sở UBND xã Hải Triều: Hội nghị kết thúc công khai phương án BTHT GPMB dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Hải Hậu

Thứ Sáu,

Ngày 24/3/2023

- 08h00 tại phòng họp A1, Huyện ủy: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

- 14h30 tại Hội trường tầng 3, trụ sở Tỉnh ủy: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ Bảy,

Ngày 25/3/2023

- 08h00 tại Chùa Đền Xã Hạ, xã Hải Bắc: Lễ hội truyền thống Chùa Đền Xã Hạ năm 2023.

Chủ Nhật,

Ngày 26/3/2023

- 08h00 tại Tiền sảnh Nhà Văn hóa 3/2: Lễ khai mạc ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nam Định năm 2023 (Đ/c Nghiêm).