image

 

VIDEO GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP SẢN PHẨM OCOP


  • Chương trình thời sự Hải Hậu tuần 3 tháng 5 năm 2023: Trung tâm VH - TT&TT huyện thực hiện.
  • Chương trình thời sự Hải Hậu tuần 1 tháng 5 năm 2023: Trung tâm VH TT&TT huyện thực hiện.
  • Nước mắm biển đông
  • Mì Nấm Phúc An
  • Bột nấm Phúc An
  • Bất ngờ du lịch Nam Định
  • Đông trùng hạ thảo Phú Long
1 2 3 4 5