image advertisement 

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 1020
  • Trong tuần: 56 101
  • Tất cả: 9641302
Hải Hậu - huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở
Lượt xem: 649

          Hiện tại, 34/34 xã, thị trấn của huyện Hải Hậu đã tổ chức xong Đại hội đại biểu Hội Nông dân. Hải Hậu là huyện đầu tiên trong tỉnh hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở.

          Để rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức chỉ đạo Đại hội đại biểu HND các xã, thị trấn; HND huyện đã chọn HND xã Hải Đông tổ chức Đại hội điểm cấp xã diễn ra vào ngày 20 - 21/12/2022. Ngay sau khi Đại hội điểm thành công, Ban Thường vụ HND huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm để HND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức Đại hội theo đúng hướng dẫn, kế hoạch đã đăng ký. Do làm tốt quy trình nhân sự và chuẩn bị Đại hội chu đáo; đặc biệt HND ở các xã, thị trấn được sự quan tâm của HND huyện cũng như của cấp ủy, chính quyền địa phương, nên Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở trên địa bàn huyện đã diễn ra thành công tốt đẹp; đảm bảo là đợt sinh hoạt chính trị của cán bộ hội viên ở cơ sở. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt đều trúng cử với số phiếu rất cao.

 

anh tin bai

 

          Trước đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn, lãnh đạo các cơ quan tập trung chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội theo đúng quy trình, từ khâu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đến các bước giới thiệu nhân sự khoá mới. Các đồng chí được giới thiệu để đại hội bầu vào Ban Chấp hành khóa mới đều đạt tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được phân công, có tín nhiệm với đảng bộ và hội viên nông dân; đảm bảo tính kế thừa, liên tục, có cơ cấu phù hợp. Tất cả Hội Nông dân các xã, thị trấn đều chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khoá mới có số dư theo quy định để đề cử với Đại hội, các đơn vị đã bầu đủ số lượng theo quy định. Việc bầu cử Ban Chấp hành khoá mới đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, theo hướng dẫn số 14-HD/HNDH ngày 22/11/2021 về việc hướng dẫn Công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Huyện Hải Hậu. Các nội dung điều hành bầu cử được chuẩn bị bằng văn bản nên hạn chế được những sai sót, lúng túng.  Kết quả đã bầu 34 đồng chí Chủ tịch và 34 đồng chí Phó Chủ tịch HND. Trong đó Chủ tịch có 23 đồng chí tái cử, 11 đồng chí mới; Phó chủ tịch có 24 đồng chí tái cử, 10 đồng chí mới.

 

anh tin bai

 

          Về xây dựng các đề án nhân sự khoá mới: công tác xây dựng đề án nhân sự khoá mới và dự kiến nhân sự ứng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch đảm bảo tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Hội về công tác nhân sự. Đề án Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của nhân sự giới thiệu bầu tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Việc thực hiện quy trình nhân sự dân chủ, khách quan, đảm bảo quy định theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện.

           Về số dư, tỷ lệ nữ khi bầu Ban Chấp hành: 100% các đơn vị tổ chức Đại hội chuẩn bị danh sách giới thiệu nhân sự bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khoá mới có số dư và tỷ lệ nữ đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Hội Nông dân.

           Về đại biểu dự Đại hội cấp trên: Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn; có số lượng đại biểu dự khuyết hợp lý. Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu thực hiện tốt, đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ. Công tác bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân cấp trên được thực hiện đúng theo quy định; 100% nhân sự dự kiến bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội cấp trên được đại biểu tín nhiệm và trúng cử.

          Kết quả: Tổng số ủy viên Ban Chấp hành được bầu vào khoá mới là 456 đồng chí; Trong đó:  Nam 365 đồng chí, bằng 80,04 %; Nữ 91 đồng chí, bằng  19,96 %; tôn giáo: 138 đồng chí, bằng 30,26 %. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, đại học: 84 đồng chí, bằng 18,21% ; Trung cấp: 58 đồng chí, bằng  12,72 %; THPT, THCS: 314 đồng chí, bằng 68,86%. Trình độ chính trị:  Sơ cấp 224 đồng chí, bằng 49,12 %;  Trung cấp: 89 đồng chí, bằng  19,52%.

 

anh tin bai

 

          Việc bầu Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch và đại biểu dự Đại hội cấp trên diễn ra đúng trình tự quy định. Công tác ứng cử, đề cử tại Đại hội dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của Đại hội trong lựa chọn nhân sự có năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Việc điều hành bầu cử của Ban Kiểm phiếu đúng nguyên tắc, khoa học, đảm bảo chương trình Đại hội. Các đơn vị bầu đúng, bầu đủ với số lượng đã dự kiến; kết quả bầu cử đảm bảo cơ cấu theo đề án. 

          Ban kiểm phiếu được tập huấn kỹ, công tác chuẩn bị chu đáo nên nắm chắc các quy định trong công tác bầu cử. Việc hướng dẫn bầu cử rõ ràng nên số phiếu không hợp lệ rất thấp. Đại hội Nông dân cấp cơ sở ở huyện Hải Hậu diễn ra trong không khí long trọng, phấn khởi, đảm bảo mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, an toàn, tiết kiệm. Thành công của Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng thi đua sôi nổi, góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

           Là đơn vị vinh dự được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nam Định lựa chọn là Đại hội điểm cấp huyện, đến nay Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hải Hậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng về báo cáo chính trị, các điều kiện để tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra vào tháng 4/2023, với 199 đại biểu chính thức.

          Trong nhiệm 2023 - 2028, huyện Hải Hậu chú trọng đến chất lượng nhân sự, nhất là nhân sự chủ chốt để đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác…Đồng thời, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Trong đó, trọng tâm thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ huyện Hải Hậu liên quan đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

 

anh tin bai

 

          Nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội Nông dân các cấp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM bền vững và phát triển, xây dựng NTM kiểu mẫu. Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2025, huyện Hải Hậu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu./

                                                             Việt Hải

(Ảnh: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao)