Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 81
  • Hôm nay: 4142
  • Trong tuần: 48 073
  • Tất cả: 8783314
Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2023 khối các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc Huyện ủy
Lượt xem: 400

Sáng ngày 24/2, Khối thi đua các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc Huyện ủy tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2023. Đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Các cơ quan đơn vị trong khối Huyện ủy gồm: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện, Uỷ ban MTTQ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Nông dân huyện, Đoàn TNCS HCM huyện.

 

anh tin bai
 
 
 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thống nhất ký giao ước thi đua năm 2023 với mục tiêu cùng những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Phát huy thành tích kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua, tích cực chủ động sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2023. Thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp cho Huyện uỷ, UBND huyện, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề và đề án sát với nhiệm vụ chức năng của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra thuộc nhiệm vụ chuyên môn thiết thực, hiệu quả. Xây dựng và giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hoá, cơ quan an toàn, cán bộ công chức, viên chức cơ quan gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của cơ quan và địa phương nơi cư trú. Không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, mắc tệ nạn xã hội; vi phạm an toàn giao thông. Chấp hành nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Các cơ quan, đơn vị được xếp thi đua trong tốp dẫn đầu của tỉnh.

 

 anh tin bai

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao vai trò, vị trí của khối các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc Huyện ủy trong phong trào thi đua của huyện cũng như kết quả đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác Thi đua- Khen thưởng; thực hiện tốt Luật Thi đua - Khen thưởng để thi đua - khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thường xuyên phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/9/2016 của UBND huyện “về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Hải Hậu”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phong cách làm việc theo tiêu chuẩn công chức Nhà nước, có cải tiến lề lối làm việc, có đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt kết quả thiết thực. Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Thực hiện nghiêm túc quy trình bình bầu, xét duyệt các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng: giữa năm đánh giá, cuối năm khối thực hiện bình xét đối với các đơn vị đạt chuẩn nếp sống văn hoá, cơ quan an toàn, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan gương mẫu. Khối thi đua căn cứ vào đăng ký thi đua đầu năm và kết quả bình xét cuối năm của các cơ quan đơn vị để xét các hình thức khen thưởng. Bình xét khen thưởng đảm bảo đúng quy định, công khai, công bằng, tạo động lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Để phong trào thi đua năm 2023 đạt hiệu quả, sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị trong khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để có cách làm sáng tạo, tổ chức phong trào thi đua hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiết thực kỷ niệm 135 năm Ngày thành lập huyện (22/12/1888-22/12/2023); quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 

 anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 trước sự chứng kiến của đồng chí  Bí thư Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo trong Khối Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện./.

Vũ Diên