Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, kịp thời của BCH Đảng bộ huyện, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã phát huy truyền thống văn hoá - anh hùng,