Đầu mối cung cấp thông tin

Đầu mối cung cấp thông tin

 

Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu

Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

 

1. Người thứ nhất:

- Họ và tên:         Đỗ Hải Điền

- Chức vụ:           Chủ tịch

- Địa chỉ:              Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Số điện thoại:    0912182990

- Email:                 dohaidien.hhu@namdinh.gov.vn

1. Người thứ hai:

- Họ và tên:         Lưu Hồ An

- Chức vụ:           Chánh văn phòng

- Địa chỉ:              Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Số điện thoại:   0978.875.578

- Email:                luuhoan.hhu@namdinh.gov.vn

image advertisement 

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 88
  • Hôm nay: 3229
  • Trong tuần: 63 767
  • Tất cả: 9536285