Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1029
  • Trong tuần: 48 459
  • Tất cả: 8744074
MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Kể từ ngày 01/01/2022
Lượt xem: 88351

Chế độ BHXH tự nguyện được quy định tại chương IV Luật BHXH số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014, được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015, Thông tư hướng dẫn một số điều về BHXH tự nguyện số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

Đối tượng tham gia BHXH Tự nguyện.

Theo quy định mọi công dân từ 15 tuổi trở lên không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc đều được tham gia BHXH tự nguyện, hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc dừng không tham gia, được đóng tiếp BHXH tự nguyện, thời gian tính được cộng nối kể cả khi có gián đoạn.

Được chọn một trong các phương thức đóng:

Đóng hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm, được chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Thời điểm đóng trong tháng nếu tham gia phương thức đóng 3 tháng/lần, trong 4 tháng đầu nếu đóng phương thức 6 tháng/lần, trong 7 tháng đầu nếu đóng phương thức 12 tháng/lần, nếu chậm đóng phải đóng bù cộng thêm lãi suất được công bố tại từng thời điểm, được thay đổi phương thức đóng.

Theo luật BHXH hiện tại quy định người không là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có 20 năm đóng BHXH, khi nam 62, nữ 60 tuổi được hưởng lương hưu (theo lộ trình tăng tuổi như tham gia BHXH bắt buộc. Bộ Lao động TBXH đang trình hạ xuống 15 năm tiến tới chỉ 10 năm).

Người lao động được đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần, và đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi nhưng chưa đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Những trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH trên 10 năm, nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu và được áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.để hưởng lương hưu theo quy định. Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn  thấp nhất  bằng  mức  chuẩn hộ  nghèo của khu  vực  nông  thôn theo quy  định

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 từ năm 2022 thấp nhất là:

1.500.000 đồng ; và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Được hỗ trợ tiền đóng.

Khi tham gia BHXH tự nguyện được NSNN hỗ trợ hộ nghèo bằng 30%, cận nghèo là 25%, đối tượng khác là 10% (tính theo mức chuẩn hộ nghèo nông thôn).

Quyền lợi và mức hưởng:

-     Được nhận sổ BHXH và thông báo kỳ hạn đóng tiền BHXH tự nguyện.

-    Người đóng BHXH không liên tục thì thời gian tính hưởng chế độ BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

-    Người tham gia BHXH tự nguyện dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa hưởng chế độ hưu trí thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH để sau này hưởng.

-      Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng hai quyền lợi: Chế độ Hưu trí và Tử tuất

+ Chế độ Hưu trí:

Lương hưu:

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi nam đủ 62 tuổi nữ đủ 60 tuổi và có 20 năm đóng BHXH trở lên. Mức hưởng đối với nữ bằng 45% khi có 15 năm đóng BHXH sau đó mỗi năm thêm 2% của bình quân số tiền đóng BHXH nhưng tối đa không quá 75%; Riêng với Nam trở  đi bằng 45% khi có 20 năm đóng BHXH sau đó mỗi năm thêm 2% của bình quân số tiền đóng BHXH nhưng tối đa không quá 75%.

Mức tính bình quân mức đóng khi nghỉ hưu có tính trượt giá được Chính phủ quy định theo từng giai đoạn, khi nhận lương hưu cũng được tăng lương khi Chính phủ có chính sách tăng lương hàng năm.

Đồng thời được cấp 1 thẻ BHYT có mức hưởng 95% đến khi không còn được hưởng lương hưu.

Bảo hiểm xã hội một lần:

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH trước năm 2014; được hưởng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

+ Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

+ Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

+ Chế độ Tử tuất:

Trợ cấp mai táng.

Người lao động có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên; (đủ 5 năm) Người đang hưởng lương hưu.

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia BHXH chết.

Trợ cấp tuất

Người lao động đang đóng BHXH, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một  năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

 Ví dụ mức đóng 1 tháng của người tham gia là hộ gia đình bình thường, mức ước được hưởng chưa tính hệ số trượt giá:

 

Mức đăng ký đóng

Ước tính khi nghỉ hưu

Mức thu nhập

Tổng số tiền phải đóng

NSNN hỗ trợ 10%

Số tiền người

tham gia đóng

Nữ bằng 55%

Nam bằng 45%

1

2=1 X 22%

3

4 = 2-3

5 = 1 x 55%

6 = 1 x 45%

1,500,000

330,000

33,000

297,000

825,000

675,000

1,550,000

341,000

33,000

308,000

852,500

697,500

1,600,000

352,000

33,000

319,000

880,000

720,000

1,650,000

363,000

33,000

330,000

907,500

742,500

2,000,000

440,000

33,000

407,000

1,100,000

900,000

2,050,000

451,000

33,000

418,000

1,127,500

922,500

2,100,000

462,000

33,000

429,000

1,155,000

945,000

3,000,000

660,000

33,000

627,000

1,650,000

1,350,000

 
 
Đối với người tham gia thuộc diện hộ Cận nghèo, mức ước được hưởng chưa tính hệ số trượt giá:

 

Mức đăng ký đóng

Ước tính khi nghỉ hưu

Mức thu nhập

Tổng số tiền phải đóng

NSNN hỗ trợ 25%

Số tiền người tham gia đóng

Nữ bằng 55%

Nam bằng 45%

1

2=1 X 22%

3

4 = 2-3

5 = 1 x 55%

6 = 1 x 45%

1,500,000

330,000

82,500

247,500

825,000

675,000

1,550,000

341,000

82,500

258,500

852,500

697,500

1,600,000

352,000

82,500

269,500

880,000

720,000

1,650,000

363,000

82,500

280,500

907,500

742,500

2,000,000

440,000

82,500

357,500

1,100,000

900,000

2,050,000

451,000

82,500

368,500

1,127,500

922,500

2,100,000

462,000

82,500

379,500

1,155,000

945,000

3,000,000

660,000

82,500

577,500

1,650,000

1,350,000


  dụ 1 trường hợp thuộc hộ gia đình bình thường, tham gia mức thấp nhất:

 Đóng  1  tháng 297.000đ  , 5 năm đóng 17.820.000đ, sau  5 năm người tham gia chết, thân nhân được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm người tham gia chết, và 5 năm đóng được hưởng 10 tháng bình quân mức thu nhập đóng. (ở thời điểm hiện tại là 14.900.000đ + tuất một lần 1.500.000 mức thu nhập đóng 10 tháng = 15.000.000đ tổng nhận 29.900.000đ chưa tính hàng năm chính phủ có quy định hệ số trượt giá).

Một số quyền lợi khác:

-Thu nhập tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

-Lương hưu và trợ cấp BHXH không bị đánh thuế.

-Lương hưu được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

-Người hưởng lương hưu không phải đóng BHYT mà vẫn được cấp thẻ BHYT.

Chính sách BHXH luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, luôn bổ sung thay đổi nhằm đảm bảo cho người tham gia thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, mức đóng và phương thức đóng được người tham gia tự lựa chọn, được thay đổi mức đóng, đóng cao hưởng cao, đóng thấp hưởng thấp, người tham gia có thể tìm hiểu chế độ, chính sách BHXH-BHYT tra cứu văn bản, biểu mẫu tại địa chỉ http://baohiemxahoi.gov.vn

Liên hệ các điểm thu BHXH-BHYT hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu: số điện thoại 02283 877 387 và 02283 879 473.

Email: baohiemxahoihaihau@gmail.com hoặc haihau@namdinh.vss.gov.vn

BHXH Huyện Hải Hậu