image banner

image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác GDQPAN năm 2022; triển khai nhiệm vụ và tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Lượt xem: 415

Sáng ngày 9/3/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác GDQPAN năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; đồng chí Vũ Văn Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh về dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023 Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện nhà đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Đã giao 414/414 thanh niên = 100% chỉ tiêu trên giao. Trong đó, nhập ngũ vào QĐND 405 thanh niên, nhập ngũ vào CAND 26 thanh niên. Sức khoẻ: Loại 1 = 86; Loại 2 = 217; Loại 3 = 102.

 

anh tin bai

 

Công tác GDQPAN năm 2022 với sự cố gắng khắc phục khó khăn của Hội đồng GDQPAN huyện, của các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ GDQPAN được giao. Tham mưu cho Ban thường vụ huyện Ủy chỉ đạo Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tổ chức huyện Ủy, Hội đồng GDQPAN các xã, thị trấn rà soát các đồng chí cán bộ đối tượng 3 lập dach sách báo cáo Hội đồng GDQPAN tỉnh. Phối hợp với Hội đồng GDQPAN các xã, thị trấn và Phòng giáo dục và đào tạo rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch tham mưu với UBND huyện ra Quyết định mở lớp và triệu tập học viên, tổ chức mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 134 đ/c là Đại biểu HĐND, trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, bí thư, trưởng xóm và đối tượng khác các xã, thị trấn; mở 02 lớp GDQPAN đối tượng 4 là Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Giáo viên các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022 quân số 225 đ/c.

Quá trình tổ chức giảng dạy, GDQPAN cho học sinh các trường THPT, các trường đã liên hệ với Ban CHQS huyện, Hội Cựu chiến binh và Công an huyện cử cán bộ nói chuyện truyền thống, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh cho học sinh. Quá trình giáo dục, tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho học sinh về lịch sử, truyền thống của dân tộc gắn với lịch sử, truyền thống của địa phương, kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, những âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và những kỹ chiến thuật cơ bản của người chiến sĩ. Năm học 2021- 2022 tổ chức học môn học GDQPAN cho 6.872 học sinh trong đó: Giỏi 1.419 học sinh = 19,8%; Khá 4828 học sinh = 72,2 %; Trung bình 625 học sinh = 8,8 %.

Công tác GDQPAN trong nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên được bồi dưỡng những nội dung mang tính thời sự, gắn với định hướng, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QPAN. Ban CHQS huyện phối hợp với Đài phát thanh huyện xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về QPAN mỗi tuần 2 buổi. Ban CHQS huyện, Ban CHQS các xã, thị trấn đã phối hợp với Hội CCB, Đoàn thanh niên giáo dục truyền thống cho thanh niên trước ngày nhập ngũ. Uỷ ban MTTQ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Phòng Nội vụ đã kết hợp tuyên truyền nội dung cơ bản Luật NVQS, Luật DQTV, công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn huyện gắn với việc tập huấn chuyên môn của các ngành và động viên cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN theo quy định.

Tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng như: Hội đồng GDQPAN thị trấn Cồn, xã Hải Long, Hải Ninh, Hải Hà, Hải Đông; công tác giáo dục QPAN cho học sinh THPT tiêu biểu có các trường THPT A, trường THPT Thịnh Long, trường THPT Vũ Văn Hiếu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ GDQP năm 2022 và kết quả tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023 vừa qua. Đồng chí đề nghị Hội đồng GDQPAN, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cần tập trung phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ cụ thể là:

* Đối với công tác GDQPAN:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về GDQPAN, Luật Giáo dục QPAN và các văn bản hướng dẫn thi hành, kế hoạch của Hội đồng GDQPAN Trung ương và của tỉnh; trọng tâm là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành.

2. Tổ chức tổng kết công tác GDQPAN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng GDQPAN các xã, thị trấn. Triển khai kế hoạch công tác năm, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, kế hoạch kiểm tra của Hội đồng GDQPAN huyện. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQPAN các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và các thành viên các cấp, nhất là Hội đồng cấp xã.

3. Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến kiến thức QPAN trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là chất lượng chuyên mục trên sóng đài phát thanh huyện, đài truyền thanh xã, thị trấn, chú trọng lượng ngư dân hoạt động trên biển.

4. Phối hợp với các ngành của huyện tham mưu cho Thường vụ Huyện uỷ cử các đồng chí thuộc đối tượng 2, 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN tại tỉnh và Quân khu. Mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cho đối tượng 4; già làng, trưởng họ tộc, người đứng đầu các doanh nghiệp quân số 130 đ/c. Mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cho đối tượng 4 cán bộ là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, Bí thư, Trưởng xóm, Tổ dân phố các xã, thị trấn tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

5. Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời khắc phục những hạn chế trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giáo dục và bồi dưỡng kiến thức QPAN. Chỉ đạo Hội đồng Hội đồng GDQPAN các xã, thị trấn chủ động mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ thuộc đối tượng 4 theo thực tế của địa phương.

* Đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024:

1. Quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, quyết định, thông tư  của cấp trên và Kết luận số 22-KL/TU ngày 16/4/2012 của Thường vụ Tỉnh uỷ về giải pháp thực hiện nghiêm Luật NVQS, đồng thời xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước giao, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ. Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Hội đồng NVQS, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS, các nghị định, thông tư, hướng dẫn của trên và các chế độ, quyền lợi của công dân nhập ngũ cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự.

3. Cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác đăng ký, quản lý, phân loại nguồn, có nhiều biện pháp cụ thể để khắc phục khó khăn của địa phương, kịp thời thông báo và cam kết với thanh niên về thời gian có mặt tại nơi cư trú để thực hiện Luật NVQS.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng NVQS các cấp, nhất là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn. Phát huy tinh thần trách nhiệm các thành viên Hội đồng, tích cực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong triển khai thực hiện. Trong thời gian thực hiện các bước tuyển quân.

5. Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng huyện phối hợp tổ chức tốt việc sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ, xét nghiệm HIV, ma tuý. Phân loại sức khoẻ chặt chẽ theo đúng Thông tư liên tịch số 16/2016/BYT-BQP của liên Bộ Y tế- Bộ Quốc phòng.

6. Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an các xã, TT phối hợp với Ban CHQS. Tổ chức xét duyệt lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức cho công dân nhập ngũ năm 2023 theo đúng Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLB-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Liên Bộ Quốc phòng- Bộ Công an không để công dân không đủ tiêu chuẩn về lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức vào quân đội.

7. Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực giúp UBND, Hội đồng NVQS huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, TT; chỉ đạo Ban CHQS quân sự các xã, TT chủ động triển khai, tiến hành đầy đủ toàn bộ các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, chú trọng công tác phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ, có thông báo thời gian đăng kí tuổi 17, sơ tuyển, khám tuyển ngay từ đầu năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả.

8. Đề nghị các đồng chí Thường vụ phụ trách vùng, thành viên Hội đồng NVQS phụ trách xã, TT thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc để các xã, TT hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trần Loan