image banner

image advertisement 

image advertisement

 

anh tin bai

 

anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

anh tin bai

anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement

 anh tin bai
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT đến học sinh-sinh viên
Lượt xem: 755


Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có yêu cầu tăng tỷ lệ bao phủ BHYT đối với nhóm HSSV thông qua một loạt các giải pháp cụ thể. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định nhiệm vụ phát triển BHYT HSSV cụ thể cho ngành GD-ĐT, chính quyền các cấp.

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày  29/4/2022 giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025, giao nhiệm vụ cho Bộ GD-ĐT chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho HSSV, đồng thời phối hợp với BHXH Việt Nam tăng cường thông tin, truyền thông, vận động HSSV, nhất là SV tham gia BHYT.

Với sự chỉ đạo từ Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam, công tác tuyên truyền thực hiện BHYT HSSV theo đúng quy định của Luật BHYT, bảo đảm quyền lợi được CSSKBĐ ban đầu của HSSV trong trường học được các cơ sở GD quan tâm và triển khai hiệu quả.

Việc tổ chức tuyên truyền đã được các cơ sở GD thực hiện nghiêm túc, nhấn mạnh tính ưu việt của việc tham gia BHYT đối với HSSV như ngoài việc được quỹ BHYT chi trả các chi phí KCB khi khám, điều trị bệnh tại cơ sở y tế như các nhóm đối tượng khác, HSSV tham gia BHYT còn được hưởng quyền lợi CSSKBĐ tại nhà trường từ nguồn kinh phí do quỹ BHYT trích lại dành cho y tế trường học. khuyến khích hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh cũng như HSSV trong đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID; thụ hưởng những tiện ích của ứng dụng, đặc biệt là tính năng cho phép người tham gia (trong đó có HSSV) được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để KCB thay thế cho thẻ BHYT giấy.

 

 

Trong các năm qua, quyền lợi KCB BHYT của HSSV luôn được đảm bảo. Theo thống kê, bình quân mỗi năm có khoảng 8 triệu lượt KCB BHYT của các em HSSV được quỹ BHYT chi trả, trong đó nhiều em được thanh toán với chi phí lớn lên đến hàng tỷ đồng.

Mặc dù chủ trương phát triển BHYT HSSV là nhất quán, tuy nhiên, trong các quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về BHYT HSSV hiện vẫn có không ít vướng mắc cần phải được tháo gỡ. Luật BHYT quy định BHYT HSSV là hình thức bắt buộc, nhưng trên thực tế vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể đối với các em không tham gia BHYT.

Ngoài ra, hệ thống y tế trường học ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Hiện nay, cả nước có 40.493 cơ sở GD mầm non, phổ thông, nhưng có đến 25,1% chưa có nhân viên y tế trường học; 70% cơ sở GD trong nhóm đã có cán bộ y tế trường học nhưng trình độ chuyên môn lại chưa bảo đảm quy định là có trình độ từ Trung cấp Y trở lên.

 Nhằm nâng cao nhận thức về BHYT, cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của Ban Giám hiệu, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế trường học trong việc tổ chức thực hiện công tác y tế trường học đối với HSSV, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường phối hợp với BHXH Việt Nam trong chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và Bộ GD-ĐT. Thông qua CSDL được đồng bộ, sẽ xây dựng các giải pháp đôn đốc, tuyên truyền, vận động, nhằm tạo tiền đề cho thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, đảm bảo tất cả HSSV được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng GD toàn diện. Đồng thời, qua đó thực hiện nhiệm vụ được giao theo Đề án 06 của Chính phủ.

           Thực hiện BHYT HSSV trên địa bàn huyện năm học 2023-2024:

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật BHYT.

Căn cứ hướng dẫn liên ngành số 818/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 04/7/2016 của sở Giáo dục - Đào tạo và BHXH tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) kể từ năm năm học 2016-2017;

Căn cứ các văn bản hiện hành và của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CCSKBĐ) và chi thù lao cho nhà trường;

            Thực hiện thu BHYT học sinh năm học 2023-2024 như sau:

1.    Đối tượng, Mức đóng

- Mức đóng BHYT là 1.800.000 đồng x 4,5%  x 70% (Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng). = 56.700 đồng x số tháng đóng BHYT

Khi lập danh sách đề nghị ghi số tiền chính xác (không làm tròn):

+ Mức tham gia BHYT 12 tháng là 12 x 56.700 = 680.400 đồng;

+ Mức tham gia BHYT 3,6,9 tháng = số tháng tham gia x 56.700 đ

+ Đối với học sinh lớp 1 theo tổng số tháng sau khi thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn cho đến 31/12/2024, số tháng nhân với 56.700đ

- Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật: Sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu, HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo.. .đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà trường lập danh sách riêng kèm theo bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

2.    Phương thức đóng và thời hạn sử dụng của thẻ BHYT

Việc triển khai thu BHYT HS theo một đợt hoặc nhiều đợt trong năm học phải có sự thống nhất với các nhà trường, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường.

Thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng Thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 13 của NĐ 146/2018/NĐ-CP và Tiết g Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 47 QĐ 505/QĐ-BHXH. Cụ thể như sau:

- Học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

+ Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày 01/11 hoặc 01/12 tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

+ Đối với học sinh lớp 12: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9/2024. (để học sinh tham gia tiếp khi vào các trường ĐH,CĐ,TCCN không bị gián đoạn quá 3 tháng)

- Danh sách và tiền (phần thu của học sinh) nộp về cơ quan BHXH huyện, phần NSNN hỗ trợ do sở Tải chính chuyển cho BHXH tỉnh.

3.    Mức thù lao thu BHYT

- Cơ quan BHXH chi kinh phí chi thù lao cho nhà trường theo từng đợt thu hoặc kết thúc công tác thu BHYT HS của năm học do nhà trường đề nghị trên cơ sở số tiền thực thu BHYT HS của nhà trường.

- Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này do Thủ trưởng đơn vị trường học quyết định.

4.    Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

            Thủ tục hồ sơ đảm bảo đúng quy định về mẫu biểu và nội dung, nhất thiết người làm công tác y tế phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của bộ Y tế.

Trên đây là một số nội dung thực hiện BHYT học sinh năm học 2023-2024. Đề nghị các nhà trường quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, để hoàn thành chỉ tiêu giao tỷ lệ bao phủ BHYT tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định.

           

                                                                                 Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu

 

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ...