image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 5534
  • Trong tuần: 52 392
  • Tất cả: 10080127
Tiếp tục đẩy mạnh vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Hải Hậu năm 2022
Lượt xem: 227

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân có thêm vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình và các sản phẩm có thế mạnh tại địa phương để nâng cấp các sản phẩm lên thương hiệu đạt sản phẩm OCOP góp phần và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các mô hình sản xuất theo nhóm hộ, hướng tới sản xuất hàng hóa và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong thời gian qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Hải Hậu đã tổ chức vận động xây dựng nguồn vốn và đi vào hoạt động từ năm 2006. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các tổ chức xã hội và các cấp Hội từ huyện đến cơ sở, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong huyện đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, so với yêu cầu xây dựng mô hình, đổi mới phương thức sản xuất thì nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng mô hình. Việc vận động, hướng dẫn hội viên nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn ủy thác chủ yếu từ Trung ương Hội (chiếm 60,6%), nguồn của huyện và xã thấp và cho vay nhỏ lẻ, nguồn bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện từ ngân sách còn hạn chế, nên chưa đạt chỉ tiêu.

Thực hiện Thông báo số 172-TB/HU ngày 20/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện; Thông báo số 590 -TB/TU ngày 05/8/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2022; Căn cứ Quyết định số 526-QĐ/TU ngày 30/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiện toàn Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Hải Hậu; Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Hải Hậu đã xây dựng kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện năm 2022. Để cuộc vận động tăng trưởng Quỹ thành công, Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện kêu gọi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ; cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Hội viên, nông dân, các tiểu thương, các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các nhà hảo tâm; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cùng chung tay ủng hộ, vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân trên tinh thần tự nguyện. Đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch về kết quả vận động. Tập trung vào tháng 9 năm 2022.

Đến ngày 20/9/2022, đã có các đơn vị ủng hộ gồm: Cán bộ, công chức Huyện uỷ, Phòng Tài chính -KH huyện, Trung tâm Văn hoá -Thông tin và Thể thao huyện, Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội huyện, Hội nông dân huyện, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hải Hậu, xã Hải An, xã Hải Xuân.

Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Hải Hậu xin gửi lời cảm ơn chân thành, tri ân các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân đã quan tâm, góp công, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân trong huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Rất mong được sự giúp đỡ, ủng hộ để tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân trong thời gian tới.

Toàn bộ số tiền ủng hộ thống nhất thu về Ban Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện bằng hình thức chuyển vào tài khoản Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân huyện Hải Hậu (Số tài khoản: 3207201003650) tại Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn - Chi nhánh Hải Hậu; hoặc gửi bằng tiền mặt trực tiếp về cơ quan thường trực Ban vận động là Hội Nông huyện.

         Hội Nông dân huyện Hải Hậu