image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 5654
  • Trong tuần: 59 301
  • Tất cả: 10133894
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 24 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hải Hậu
Lượt xem: 721

Ngày 18/8/2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã họp kỳ họp thứ 24. Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

I. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, thi hành kỷ luật

- Xem xét, thi hành kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hải Phú nhiệm kỳ 2020-2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc giải quyết tố cáo.

- Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hải Phú; đồng chí Phạm Văn Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hải Phú; đồng chí Trần Văn Đang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Phú có vi phạm, khuyết điểm trong việc bầu cử Trưởng xóm Nguyễn Vượng, công nhận Phó Trưởng xóm Nguyễn Vượng, xã Hải Phú; việc giải quyết tố cáo.

- Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định:

+ Thi hành kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hải Phú nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức Khiển trách.

+ Thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Hậu- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bằng hình thức Khiển trách.

+ Thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Văn Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bằng hình thức Khiển trách.

+ Thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Đang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bằng hình thức Khiển trách.

II. Liên quan đến vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong việc bầu cử Trưởng xóm Nguyễn Vượng, công nhận Phó Trưởng xóm Nguyễn Vượng, xã Hải Phú; việc giải quyết tố cáo: Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Phú nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức Khiển trách./.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy