Thông báo - Giấy mời

 

image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 1309
  • Trong tuần: 56 334
  • Tất cả: 8042314
Phòng Tư pháp huyện tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2023.
Lượt xem: 144

 Sáng ngày 18/1, Phòng tư Pháp huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2023.

Năm 2022, Phòng Tư pháp đã triển khai các mặt công tác có nhiều chuyển biến, kết quả đạt được cao góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Phòng Tư pháp đã thực hiện 7/8 nhiệm vụ đạt 100%. Cụ thể, trong năm 2022, tại cơ sở đã tiến hành hoà giải 109 vụ trong đó hoà giải thành 49, đạt 44,95%; Tham mưu UBND huyện thu hồi 15 loại giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã ký, cấp chưa đảm bảo theo quy định. Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện cải chính hộ tịch cho 465 trường hợp; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho 2 trường hợp; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 14 cặp. các xã, thị trấn đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 3.935 trường hợp; đăng ký lại khai sinh cho 4.810 trường hợp; đăng ký khai tử 1.723 trường hợp; đăng ký lại khai tử 261 trường hợp; đăng ký kết hôn 1.537 cặp; đăng ký lại kết hôn 105 cặp; cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch 87 trường hợp; nhận nuôi con nuôi 7 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 2.064 trường hợp.... Phòng Tư pháp đã thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài 489 bản; các xã, thị trấn thực hiện chứng thực 154.823 bản sao từ bản chính các văn bản, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 6.367 việc và chứng thực các hợp đồng giao dịch 12.590 việc.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Về nhiệm vụ công tác năm 2023. Phòng Tư pháp huyện tiếp tục  triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản phối hợp với Văn phòng UBND huyện tự kiểm tra, rà soát văn bản do UBND huyện ban hành trong năm 2022. Thẩm định dự thảo văn bản QPPL theo đề nghị của các cơ quan liên quan . Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản QPPL theo đề nghị của các cơ quan (nếu có). Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp tục tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL, UBND huyện lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, trên cở sở kế hoạch đã xây dựng, bám sát nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 theo Nghị quyết HĐND huyện, Công tác Hành chính tư pháp (Chứng thực, hộ tịch, nuôi con nuôi); Công tác Trợ giúp pháp lý và hoà giải ở cơ sở...

 Tại Hội nghị, Ban tổ chức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022./.

 Trần Là