Thông báo - Giấy mời

 

image advertisement

image advertisement

image advertisement
 image advertisementimage advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 626
  • Trong tuần: 23 375
  • Tất cả: 7301031
Phong trào thi đua “Hải Hậu chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 208

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu Đỗ Hải Điền vừa ký Văn bản số 97/KH-UBND ngày 28/6/2022 về kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Hải Hậu chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu" giai đoạn 2021-2025.

Phấn đấu đến hết năm 2023 có 100% số đơn vị cấp xóm đạt xóm NTM kiểu mẫu, năm 2024 có 100% số đơn vị cấp xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và năm 2025 huyện Hải Hậu được công nhận huyện NTM kiểu mẫu.

 

anh tin bai

Ảnh minh họa

Phấn đấu năm 2025 huyện Hải Hậu được công nhận huyện NTM kiểu mẫu

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể hóa các nội dung phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng NTM thông qua các chủ đề nhằm thực hiện toàn diện, kịp thời, hiệu quả chương trình xây dựng NTM; đạt và vượt các chỉ tiêu xây dựng NTM theo Kế hoạch.

Nội dung phong trào thi đua

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu, mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 phát động các chủ đề thi đua, cụ thể:

·  Đối với cơ quan thuộc UBND huyện phát động phong trào thi đua với các chủ đề: Cán bộ, công chức, viên chức huyện Hải Hậu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản bộ máy theo hướng tin gọn, hiệu lực, hiệu quả.

·  Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh đóng trên địa bàn huyện: phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua với chủ đề: “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025” gắn với thực hiện phong trào Cán bộ, công chức, viên chức huyện Hải Hậu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; “Nam Định chung sức xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025”.

·  Đối với các xã, thị trấn phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua với các chủ đề: “Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản bộ máy theo hướng tin gọn, hiệu lực, hiệu quả”; “Xây dựng chính quyền cấp xã vững mạnh”; “Chỉnh trang làm đẹp cảnh quan, môi trường nông thôn”; “Tuyến đường NTM kiểu mẫu”; “Vườn mẫu”; “xóm văn hóa NTM kiểu mẫu”; “Phân loại và xử lý rác thải tại nguồn làm phân bón hữu cơ quy mô hộ gia đình”. UBND các xã, thị trấn tiếp tục phát động, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai, có giải pháp cụ thể để tổ chức Phong trào thi đua trên địa bàn.

anh tin bai

 

·  Đối với các Nhà trường phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…cùng với các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; nâng cao chất lượng “dạy và học” của các bậc học; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về GDĐT; xây dựng trường chuẩn quốc gia “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thi đua giữ vững vị trí tốp đầu ngành giáo dục đào tạo của tỉnh.

·  Đối với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể các cấp phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cụ thể là:

+ Ủy ban MTTQ huyện với các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xây dựng khu dân cư 5 không”; “Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa”.

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện với phong trào thi đua “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”; “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

+ Hội liên hiệp Phụ nữ huyện với phong trào thi đua “Phụ nữ Hải Hậu chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu”; “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch”.

+ Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu trong xây dựng NTM”; “Chi hội CBB xóm/tổ dân phố nông thôn mới kiểu mẫu”.

+ Hội Nông dân huyện với phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bình an tuyến biển”; “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”.

+ Liên đoàn lao động huyện với phong trào “Công đoàn Hải Hậu chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua với nội dung cụ thể thiết thực theo các chủ đề thi đua với hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở. 

Việc tự đánh giá, đánh giá, thẩm định, công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, thị trấn đạt nhiều kết quả trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải thực chất, công khai, minh bạch, khách quan, không chạy theo thành tích.

Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, có nhiều thành tích và các điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025./.

Phòng Nội vụ Huyện

Tin khác
1 2 3 4 5  ...