image banner

image advertisement

anh tin bai

image advertisement

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan
Lượt xem: 408

Sáng 28 - 11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã trong toàn quốc.

 

anh tin bai
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hải Hậu

 

Tham dự tại điểm cầu UBND huyện Hải Hậu, có các đồng chí: Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lưu Thị Nghiêm, TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện lãnh đạo và công chức tham mưu theo dõi thực hiện công tác dân chủ cơ sở.

Luật số 10/2022/QH15 Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có 6 chương, 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59 ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61 ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

 

anh tin bai 

 

Về nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật quy định 6 nguyên tắc cơ bản, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động. Để đảo bảo việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật đã có những quy định riêng về các biện pháp đảm bảo thực hiện, các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng phát huy sự chủ động, tích cực, thực hiện linh hoạt của cơ sở và bảo đảm việc thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan khi điều chỉnh về cùng một nội dung.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu trên toàn quốc cũng đã thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị kiến thức giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội khóa XV. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân./.

Việt Hải