image banner

image advertisement

anh tin bai

image advertisement

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 397

Sáng ngày 5/2/2024, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện cùng các ông bà đại biểu HĐND huyện. 

 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

anh tin bai

Chủ tọa kỳ họp

 

Tại kỳ họp, UBND huyện đã trình HĐND huyện: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 - 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024 cho các dự án của huyện và xã tiêu biểu trên địa bàn huyện; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua quy hoạch chung đô thị Yên Định, đô thị Cồn huyện Hải Hậu đến năm 2040; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị Yên Định, đô thị Cồn đến năm 2040; Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hậu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Văn Oánh – nguyên là Trưởng Công an huyện do chuyển công tác; Tờ trình về kiện toàn bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và dành thời gian để các ông bà đại biểu HĐND huyện thảo luận.

 

anh tin bai

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND huyện

 

anh tin bai

Các đại biểu HĐND biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết kỳ họp

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

 

anh tin bai

anh tin bai
 
 Đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo cơ quan thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã xây dựng, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân, việc sáp nhập xã là góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, giảm chi Ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng lợi thế của các địa phương, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để giúp UBND huyện kịp thời triển khai hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, xây dựng NTM. Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, Thường trực HĐND huyện cũng đề nghị UBND huyện, các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất; Thường trực HĐND huyện, các Ban và đại biểu HĐND huyện cần tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, góp phần phục vụ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện./.

Nguyên Hảo