image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 59
  • Hôm nay: 5898
  • Trong tuần: 59 545
  • Tất cả: 10134138
Hội nghị triển khai kế hoạch và thống nhất phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện Hải Hậu, giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 1474

  Chiều ngày 21/8, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và thống nhất phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện Hải Hậu, giai đoạn 2023 - 2025. Đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.'

 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu xây dựng Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã huyện Hải Hậu giai đoạn 2023-2025 gồm 15 đơn vị hình thành 05 ĐVHC mới như sau: (1) Sáp nhập thị trấn Yên Định, Hải Bắc, Hải Phương; (2) Sáp nhập Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Hà; (3) Sáp nhập Hải Vân, Hải Nam, Hải Phúc; (4) Sáp nhập thị trấn Cồn, Hải Lý, Hải Chính; (5) Sáp nhập Hải Cường, Hải Xuân, Hải Triều. Phương án sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã đồng thời có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. Khuyến khích các xã, thị trấn thực hiện sáp nhập để giảm số lượng, tăng quy mô ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới hành chính do biến động về địa chất, địa hình hoặc do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

 

anh tin bai 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến để nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng về phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

 

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội  nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: việc lập các phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Hải Hậu giai đoạn 2023-2025 phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình cụ thể, phù hợp quy hoạch huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; làm đến đâu chắc đến đó, không dàn trải, không để xảy ra khiếu kiện, đặc biệt phải giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Đồng chí đề nghị: kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc sắp xếp đơn vị hành chính phải cân nhắc kỹ yếu tố đặc thù về truyền thống, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, điều kiện tự nhiên cộng đồng dân cư nhằm ổn định đời sống nhân dân địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hải Hậu quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên Ban Chỉ đạo. Việc lựa chọn tên gọi của đơn vị hành chính sau sắp xếp có ý nghĩa, phù hợp với yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương; cần lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân; ưu tiên sử dụng một trong các tên gọi đã có của đơn vị hành chính trước khi sắp xếp hoặc tên gọi được sử dụng trong lịch sử hình thành, phát triển của đơn vị hành chính. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân khi sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025; bố trí đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và chế độ chính sách cho các đối tượng bị tác động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện thủ tục, đặc biệt là không thu các loại phí, lệ phí khi chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân là cử tri ở các xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập trong tháng 01/2024. UBND cấp xã trình HĐND cấp xã thông qua chủ trương sắp xếp, sáp nhập xã, thị trấn trên địa bàn giai đoạn 2023-2025. Thời gian thực hiện: trong tháng 02/2024. UBND huyện trình HĐND huyện thông qua chủ trương sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 trước ngày 10/3/2024. UBND huyện hoàn thiện Hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và hướng dẫn của tỉnh hoàn thành trước ngày 20/3/2024.

Nguyên Hảo