image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 5739
  • Trong tuần: 59 386
  • Tất cả: 10133979
Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Lượt xem: 384

Sáng ngày 25/8, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền vững năm 2023 cho lãnh đạo UBND và cán bộ, công chức văn hóa, xã hội làm công tác Lao động - TBXH, công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường làm công tác Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng NTM các xã thị trấn.

 

anh tin bai
 

Toàn cảnh hội nghị

 

anh tin bai 

Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH hướng dẫn giải ngân vốn về

Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”

 

   Tại hội nghị, các đại biểu được Lãnh đạo Phòng Lao động – TBXH hướng dẫn giải ngân vốn về Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” như: đối tượng hỗ trợ; phương thức, nguyên tắc, nội dung hỗ trợ; xây dựng, thực hiện dự án, định mức chi ngân sách. Lãnh đạo Phòng NN và PTNT huyện hướng dẫn giải ngân vốn về Tiểu dự án 1 thuộc dự án 3 “Hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp” gồm: Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Quy định  một số nội dung về thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc dự án 3 “Hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp”  tại Thông tư số 55/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh quy định mức chi ngân sách nhà nước, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết, phương án sản xuất trong các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định cùng Hướng dẫn và công văn của Sở NN và PTNT. Lãnh đạo Phòng Tài chính và Kế hoạch hướng dẫn về thực hiện cơ chế quay vòng 1 phần vốn hỗ trợ sản xuất.

Thông qua Hội nghị, giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao kiến thức về việc giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nâng cao năng lực về triển khai thực hiện tại địa phương, góp phần tích cực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Nguyên Hảo