image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 97
  • Hôm nay: 5264
  • Trong tuần: 52 568
  • Tất cả: 10072506
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 783

              Sáng ngày 21/9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hải Hậu nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025" và kết quả 8 tháng xây dựng NTM năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Hà – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại biểu các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; các phòng, ban trực thuộc HĐND, UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn; đại biểu các xóm, TDP tiêu biểu trong xây dựng NTM kiểu mẫu toàn huyện.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 28-4-2021 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hải Hậu NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025”. Triển khai thực hiện Nghị quyết trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động to lớn của dịch bệnh COVID-19 song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp xóm và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân nên hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025 cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Hết năm 2022, toàn huyện có 161 đơn vị cấp xóm đạt và duy trì đạt chuẩn NTM kiểu mẫu ( tăng 23,75% so với năm 2020), đạt 54,95% kế hoạch; có 167 đơn vị cấp xóm cơ bản đạt và duy trì cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tăng 42,8% so với năm 2020); 100% đơn vị cấp xóm đạt chuẩn NTM nâng cao. Kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu cấp xã: xã Hải An được UBND tỉnh công nhận là xã NTM kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa năm 2022; các xã, thị trấn còn lại cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh; mỗi xã đã có ít nhất một lĩnh vực kiểu mẫu nổi trội (theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 8-8-2022 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025). Đến hết năm 2022 có 2.349 mô hình NTM kiểu mẫu cấp xã, cấp xóm về xóm NTM kiểu mẫu, văn hóa, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự (tăng 442 mô hình so năm 2021; tăng 849 mô hình so kế hoạch).

Với các giải pháp thiết thực, hiệu quả, cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết, chương trình xây dựng NTM của huyện Hải Hậu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: tổng số kinh phí huy động trong 2 năm đạt 1.098,1 tỷ đồng (bình quân mỗi năm đạt 549,1 tỷ đồng, bằng 90,1% so năm 2020); Diện mạo nông thôn đổi mới và ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp; hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp; lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục phát triển và luôn trong tốp đầu của tỉnh; giữ vững điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Thời gian tới, huyện chủ trương tiếp tục tập trung và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh; khắc phục kịp thời những hạn chế, khó khăn ở đầu nhiệm kỳ này; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng NTM nhằm đạt những mục tiêu Nghị quyết đề ra. Hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng NTM theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, theo yêu cầu của tỉnh và đạt chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. Phấn đấu đến hết năm 2024 có 100% các đơn vị cấp xã đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh và đến cuối năm 2025 huyện Hải Hậu đạt huyện NTM kiểu mẫu.

 

anh tin bai 

Đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của huyện Hải Hậu trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện và hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 huyện Hải Hậu trở thành huyện NTM kiểu mẫu, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tập trung cao triển khai toàn diện, hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX; các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên; không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Rà soát, đánh giá, kiểm điểm nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo tinh thần và mục tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội ở nửa cuối nhiệm kỳ. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng bền vững… Phát huy vai trò của người dân, cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc quản lý, bảo vệ, làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn; phát động thường xuyên, liên tục phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” để phong trào thực sự trở thành nếp sống, thói quen của người dân.  Tập trung khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đặc biệt là hệ thống giao thông, các công trình phục vụ NTM và tập trung cao đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nước sạch xã Hải Trung, xã Hải Minh. Giữ vững vị thế tốp đầu của tỉnh về giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa; tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hải Hậu và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn xã Hải An triển khai các giải pháp nhằm duy trì, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo hướng bền vững, nhất là các tiêu chí về môi trường, chuyển đổi số, xóm thông minh, xã thông minh.

 

anh tin bai 

Đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Tiếp tục quan tâm, tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền đối với chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định rõ xây dựng NTM, đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, hàng đầu trong số các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiều năm tới, từ đó thường xuyên lãnh đạo, quyết liệt; huy động sự tham gia tích cực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát quá trình thực hiện ở các địa phương cơ sở. Đẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu, toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh từ mỗi gia đình, từ xóm, xã, các ban ngành đoàn thể. Rà soát các tiêu chí của Đề án bổ sung tiêu chí mới của UBND tỉnh đã ban hành 8/2022. Tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành dự án xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện. Tiến hành đồng bộ các tiêu chí trong đó có trọng tâm trọng điểm: tập trung vào đầu tư Nhà đa năng các trường, nước sạch, kè kênh mương qua khu dân cư, vệ sinh môi trường phân loại, bảo hiểm y tế >95%...Trong xây dựng kết cấu hạ tầng tập trung chỉnh trang khu trung tâm huyện, trung tâm xã, thị trấn, các tuyến đường kiểu mẫu, đường liên xã, hoàn thiện các dự án…để tạo điểm nhấn. Bên cạnh đó, tập trung huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực, nhất là xã hội hóa, khuyến khích các mô hình tự chủ, tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, sử dụng. Nâng cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị và phát huy bài học kinh nghiệm, học tập địa phương khác, nhất là kinh nghiệm của xã Hải An để tạo phong trào lan tỏa. Nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với cấp xã, dịch vụ công mức độ 4 đối với cấp huyện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân để nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm tuân theo pháp luật. Quan tâm làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao bằng công nhận cho các xóm

 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao bằng công nhận cho các xóm tiêu biểu trong xây dựng NTM kiểu mẫu của các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Vũ Diên