Thông báo - Giấy mời

 

image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 1452
  • Trong tuần: 56 477
  • Tất cả: 8042457
Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 391

         Chiều ngày 9/11, Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16/12/2022, tại nhà văn hoá huyện.

 Kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo của HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Toà án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Thanh tra huyện, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XIX đến nay; Kết quả thực hiện của người trả lời trong phiên chất vấn, giải trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện. Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022; Công tác phòng chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. Cũng tại kỳ họp này, UBND huyện báo cáo, trình HĐND huyện các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Hậu năm 2023; Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Hải Hậu; Danh mục các dự án đầu tư công, trình HĐND huyện cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có). Các đại biểu thảo luận tổ. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ sáu HĐND huyện đến nay; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND huyện. Chất vấn, trả lời chất vấn (nếu có) và giải trình của UBND, các thành viên UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. Thông qua các Nghị quyết kỳ họp.

 

anh tin bai

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để đảm bảo nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho UBND huyện và các ngành chức năng, các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện các báo cáo, tờ trình trình tại Kỳ họp. Đề nghị UBND huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị các nội dung của kỳ họp. Trường hợp có nội dung cần thiết cần điều chỉnh, bổ sung chương trình kỳ họp, đề nghị Chủ tịch UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy và có ý kiến đăng ký với Thường trực HĐND huyện để đảm bảo thời gian cho công tác thẩm tra theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuẩn bị các tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện; tài liệu phục vụ hoạt động thẩm tra, giám sát và tài liệu chính thức trình tại kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Uỷ ban MTTQ huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND huyện tại địa phương nơi đại biểu ứng cử. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện đảm bảo thời gian theo quy định. Các Ban của HĐND huyện thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND huyện trong công tác thẩm tra, giám sát và chuẩn bị các nội dung của kỳ họp. Về tổ chức tiếp xúc cử tri: Dự kiến chiều ngày 22/11/2022, Thường trực HĐND huyện chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức họp với Tổ trưởng các Tổ đại biểu; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn để triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri. Ngày 24/11/2022 các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử. Các đại biểu HĐND huyện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các nội dung trong chương trình kỳ họp. Văn phòng HÐND & UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp./.

Vũ Diên