image banner

image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua các doanh nghiệp của tỉnh đóng trên địa bàn huyện
Lượt xem: 832

 

Chiều ngày 03/3, Tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu - Đơn vị trưởng khối thi đua các Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Thúy Đoan - Huyện ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện - theo dõi Khối thi đua; ông Nguyễn Văn Hoan - Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác thi đua khen thưởng phòng Nội vụ.

 

anh tin bai

Ông Nguyễn Văn Cam - Phó Giám đốc công ty TNHH Một TV KTCTTL

(Đơn vị Trưởng khối) báo cáo các nội dung ký kết giao ước thi đua của Khối

 

Khối thi đua các Doanh nghiệp của tỉnh đóng trên địa bàn huyện là một trong 6 khối thi đua trực thuộc huyện Hải Hậu, gồm 07 đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu; Bưu điện huyện; Trung tâm Viễn thông huyện; Điện lực Hải Hậu; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hải Hậu, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Cồn; Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Năm 2023, theo sự phân công của Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện và kết quả suy tôn Trưởng Khối thi đua là Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu.

Tại Hội nghị, đại biểu các đơn vị đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung Quy chế hoạt động và bản ký kết giao ước thi đua năm 2023. Theo đó, toàn khối thống nhất các nội dung bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2023 được áp dụng theo phương pháp chấm điểm với thang điểm là 100 điểm. Trong đó: 95 điểm cho 03 nội dung: với 6 tiêu chí định lượng về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; 7 tiêu chí định tính về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 6 tiêu chí về công tác thi đua, khen thưởng và 05 điểm cho các chỉ tiêu vượt kế hoạch.

 

anh tin bai 

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua thảo luận, thống nhất các nội dung giao ước thi đua năm 2023

 

Trên cơ sở các tiêu chí, chỉ tiêu giao ước thi đua và kết quả chấm điểm thi đua, Trưởng khối thi đua sẽ tổ chức Hội nghị bình xét thi đua của khối tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và đề nghị UBND huyện khen thưởng trong đó: Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: phải đạt từ 95 điểm trở lên; Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 90 điểm đến dưới 95 điểm; Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ: Dưới 90 điểm

 

anh tin bai

 

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị trong Khối nhất trí thông qua và cùng ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Phòng Nội vụ huyện