Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 3573
  • Trong tuần: 47 504
  • Tất cả: 8782745
Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu
Lượt xem: 395

          Chiều ngày 15/2, tại phòng họp UBND huyện đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021 -2026. Đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Hậu trình bày Chương trình  phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực  Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021- 2026 với các nội dung cụ thể: Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và HĐND huyện; da dạng các hình thức và thành phần tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri. Trước khi tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri Ban Thường trực UBMTTQVN huyện có trách nhiệm cùng các tổ chức thành viên của MTTQ huyện, MTTQ các xã, thị trấn nắm bắt dư luận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Thường trực HĐND huyện; đồng thời phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nghị tiếp xúc cử tri đạt kết quả. Sau các hội nghị tiếp xúc cử tri Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình dư luận của nhân dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND huyện theo dõi, giám sát việc tiếp thu, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

 

anh tin bai

 

Thường trực HĐND huyện thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào Dự thảo Luật và các văn bản khác do Trung ương, Tỉnh đảm bảo việc lấy ý kiến được dân chủ, công khai, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đóng góp ý kiến chất lượng. Tổng hợp đầy đủ, chính xác và đảm bảo yêu cầu, thời gian theo quy định. Đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan do Thường trực HĐND huyện ban hành mà có liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND huyện chuẩn bị văn bản dự thảo và thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQ huyện để phối hợp lấy ý kiến phản biện của UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát, tạo điều kiện cho hoạt động của đại biểu HĐND huyện và giúp đại biểu HĐND huyện thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Thường trực HĐND huyện đôn đốc các Đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả hoạt động gửi về Ban Thường trực UBMTTQVN huyện theo quy định. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trao đổi với Thường trực HĐND huyện sự tín nhiệm hoặc phản ánh của cử tri những hiện tượng vi phạm phẩm chất đại biểu, tiêu chuẩn đại biểu của đại biểu HĐND; đề nghị HĐND huyện xem xét, bãi nhiệm những đại biểu HĐND huyện không còn xứng đáng (nếu có) với sự tín nhiệm của Nhân dân theo quy định pháp luật; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện có trách nhiệm tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có), gửi đến Thường trực HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND huyện theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khoá 13.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021 -2026.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Uỷ ban MTTQ huyện Hải Hậu trong năm 2023. Đồng chí đề nghị: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban của HĐND huyện, chủ trì, phối hợp với Uỷ ban MTTQ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội của huyện; nâng cao chức năng quyền hạn của các ban HĐND; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

          Hội nghị cũng đã dành thời gian để báo cáo hoạt động của 2 ban HĐND huyện từ đầu năm đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2, tháng 3 năm 2023./.

Nguyên Hảo