image banner

image advertisement 

image advertisement

 

anh tin bai

 

anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

anh tin bai

anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement

 anh tin bai
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị giao ước thi đua giữa các xã, thị trấn trong vùng Chính – Triều – Xuân – Cồn năm 2023
Lượt xem: 658
 

          Chiều ngày 21/2, tại xã Hải Xuân Cụm thi đua các xã, thị trấn vùng Chính – Triều – Xuân – Cồn tổ chức Hội nghị giao ước thi đua giữa các xã, thị trấn trong cụm năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Nghiêm – TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

          Cụm thi đua 4 xã gồm: Hải Chính, Hải Triều, Hải Xuân và thị trấn Cồn đăng ký thi đua với những chỉ tiêu cụ thể sau:

          Về kinh tế: Duy trì, phát triển sản xuất ổn định của các doanh nghiệp trên địa bàn. Số lao động làm việc cho khối doanh nghiệp đạt trên 2.500 lao động trong toàn vùng. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trong đó quan tâm xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, vùng NTTS, thúc đẩy sản xuất chế biến sản phẩm, tăng giá trị sản phẩm theo chuỗi. Phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Số hộ lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, thủy sản trong vùng giảm còn 2.800 hộ. Tổng giá trị sản phẩm thu hoạch trên diện tích đất trồng trọt và diện tích NTTS trên 215 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người/năm trong cụm đạt 72,25 triệu đồng trở lên. Tổng thu ngân sách xã, thị trấn năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.

          Về xã hội – môi trường: Tỷ lệ nghèo đa chiều gồm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm 0,6%. Trong đó tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo có khả năng lao động dưới 1%; bảo hiểm y tế đạt 95,6% trở lên; 100% các xóm, TDP được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn Cồn phấn đấu đạt các tiêu chí Đô thị văn minh. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo tốt an ninh chính trị, an ninh trật tự, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

          Về công tác xây dựng hệ thống chính trị: Đảng bộ, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, MTTQ và các đoàn thể đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc của huyện...và một số chỉ tiêu khác.

 

anh tin bai

 

          Trên cơ sở các tiêu chí, bản giao ước thi đua giữa các xã, thị trấn trong vùng đã đề ra các giai đoạn thi đua; chủ đề thi đua theo từng quý và một số phong tào trọng tâm thi đua thực hiện. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua đã thực hiện ký giao ước trước sự chứng kiến của các đại biểu./.

Việt Hải

Tin khác
1 2 3 4 5  ...