Thông báo - Giấy mời

 

image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 74
  • Hôm nay: 896
  • Trong tuần: 55 921
  • Tất cả: 8041901
Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.
Lượt xem: 588

Chiều ngày 28/10, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí Đỗ Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Lưu Thị Nghiêm - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Tại Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Theo đó, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và chính quyền địa phương năm 2019, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền theo quy định. HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có 40 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu hoạt động chuyên trách. HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 có tổng cộng 857 đại biểu HĐND. Thường trực HĐND xã, thị trấn gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng 02 Ban HĐND. 29/34 Chủ tịch HĐND xã là Bí thư Đảng ủy xã, hoạt động kiêm nhiệm; 34 Phó Chủ tịch HĐND xã hoạt động chuyên trách.

 

anh tin bai

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, khối lượng công việc lớn, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức nhiều kỳ họp đảm bảo dân chủ, tuân thủ pháp luật, công khai, đồng thời với việc tập trung phòng chống dịch bệnh covid 19. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan liên quan được duy trì, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Công tác tổ chức các kỳ họp đảm bảo dân chủ pháp luật, công khai, đảm bảo các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19. Hoạt động thẩm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, nội dung giám sát chuyên đề chủ yếu là những vấn đề mà cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) được chú trọng, mở rộng các hình thức TXCT, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân được duy trì theo quy định. Các Nghị quyết của HĐND huyện và các xã, thị trấn được ban hành phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và được triển khai tới các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, việc đôn đốc thực hiện sau giám sát chuyên đề và thực hiện kiến nghị sau giám sát chưa được thường xuyên, kịp thời. Các đại biểu HĐND phần lớn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau nên còn gặp khó khăn trong hoạt động HĐND, hoạt động của Tổ đại biểu chưa đồng đều, chưa phát huy đầy đủ vai trò của người đại diện...

Tại Hội nghị, HĐND huyện cũng đã Triển khai Nghị quyết số 194/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH 4 về việc "Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân".

Hội nghị cũng đã giành phần lớn thời gian để các đại biểu HĐND các xã, thị trấn thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, thời gian tới cần tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả một số nội dung: Đổi mới cách thức tổ chức các kỳ họp; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND; nâng cao chất lượng công tác giám sát. Đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò của đại biểu HÐND. Cụ thể:

- HĐND xã, thị trấn chủ động phối hợp với Thường trực UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các cơ quan hữu quan trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

- Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và các công việc phát sinh đột xuất (nếu có).

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của HĐND, của Thường trực và các Ban HĐND, trong đó quan tâm tới việc xây dựng và hoàn thiện các báo cáo giám sát chuyên đề, báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp, đảm bảo các Nghị quyết được HĐND thông qua đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tổ chức tốt các cuộc TXCT và tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời thực hiện tốt nội dung giám sát kết quả thực hiện và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND và các ngành chức năng. |

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các kỳ họp, hội nghị, các đợt tập huấn do Thường trực HĐND tỉnh, huyện tổ chức.

Như Xuân