image banner

image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị đôn đốc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và triển khai một số nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 221

         Chiều ngày 29/2, UBND huyện tổ chức hội nghị đôn đốc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và triển khai một số nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Vũ Văn Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tân Dân, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã triển khai các nội dung liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và một số nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, nhiệm vụ chung trọng tâm năm 2024:  Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch, nhiệm vụ được giao; Tham mưu lập và tổ chức thực hiện các danh mục, đề án, nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2024 của UBND huyện đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường. Tham mưu cho huyện ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện đảm bảo các quy định của pháp luật. Phối hợp có hiệu quả với các đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện và các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp trong việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai; ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm về đất đai; đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất và quản lý, sử dụng đất thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Thanh tra huyện và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp;  tăng cường đối thoại nhằm hạn chế đơn thư, khiếu nại của công dân; giải quyết, xử lý tốt các kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND huyện.

anh tin bai
anh tin bai
 
Các đại biểu tham dự hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã dành nhiều thời gian thảo luận, tập trung nêu lên những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ tài nguyên môi trường.

 

anh tin bai 

Đồng chí Vũ Văn Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU, Kết luận số 43- KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 28/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Kế hoạch số 74/KH-UBND của UBND huyện ngày 19/10/2018 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 43. Đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành việc cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa theo chỉ đạo của UBND tỉnh; công khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hải Hậu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 15/1/2024 theo đúng quy định. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một cách chặt chẽ đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Giám sát, kiểm tra các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp GCN QSD đất. Hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt lập các thủ tục thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. Tích cực tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; tập trung thực hiện GPMB các công trình trọng điểm tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội nông dân huyện duy trì và nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; tận dụng tối đa lượng chất thải rắn hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân hữu cơ và tự xử lý tại hộ gia đình. Tổ chức thực hiện thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn. Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng, cải tạo khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung ở các xã, thị trấn trở thành khu xử lý rác thải thân thiện với môi trường. Hướng dẫn, đôn đốc giám sát việc duy trì và nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội nông dân huyện thực hiện nhân rộng mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại các xã, thị trấn. Hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường năm 2024. Song song với đó,cần tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, quy trình về thực hiện TTHC trong lĩnh vực đất đai nhằm nâng cao nhận thức của công dân, đẩy mạnh việc thực hiện các TTHC về lĩnh vực đất đai và môi trường trên cổng dịch vụ công trực tuyến của huyện đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, thời gian; Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tạo điều kiện giải quyết nhanh nhất các thủ tục cho người dân. Nghiêm cấm công chức địa chính ở xã, thị trấn đi nộp, thực hiện TTHC trong lĩnh vực đất đai và nhận kết quả thay cho người sử dụng đất gây dư luận không tốt ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương./.

Vũ Diên