Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 3619
  • Trong tuần: 47 550
  • Tất cả: 8782791
Hội nghị bàn giải pháp xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.
Lượt xem: 469
 

          Sáng 17/2, UBND huyện tổ chức Hội nghị bàn giải pháp xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm – TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính và Kế hoạch, phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

 

anh tin bai

  

Báo cáo về tình hình các xã, thị trấn xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu đối với lĩnh vực giáo dục nêu rõ. Đến nay, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia: 100% các xã thị trấn đều có 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia lần đầu; 100% các trường đạt chuẩn quốc gia lần đầu trong đó có có 73 trường chuẩn quốc gia mức độ II (8 trường Mầm non, 30 trường Tiểu học, 35 trường Trung học cơ sở). Về công tác xây dựng trường chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn (XSĐAT) có 101/103 trường tỷ lệ đạt 98,2% lần đầu, trong đó 32/34 trường Mầm non, 34/34 trường Tiểu học, 35/35 trường Trung học cơ sở (THCS). Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn đang dẫn đầu tỉnh. Kết quả công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2022 có 34/34 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100% các xã, thị trấn  duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; xã Hải An, TT Yên Định đã được đánh giá, xếp loại Tốt năm 2022; có 29 trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá xếp loại tốt năm học 2021- 2022.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đều nhất trí với các báo cáo của huyện, bên cạnh những thuận lợi các xã cũng trình bày những khó khăn đưa ra phương án để khắc phục và triển khai thực hiện trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia và chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn năm 2023.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Thị Nghiêm – TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận và đánh giá những kết quả mà các xã, thị trấn, các trường học trong huyện đạt được trong những năm vừa qua. Để đảm bảo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu đối với các tiêu chí về lĩnh vực giáo dục, đồng chí đề nghị các xã, thị trấn, các phòng ban, các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu:

 Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hậu: Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện các yêu cầu theo hướng dẫn số 1468 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định hướng dẫn thực hiện lập căn cứ chứng minh và đánh giá mức đạt các Bộ tiêu chí nông thôn mới lĩnh vực Giáo dục giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn, theo dõi các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong toàn huyện thực hiện xây dựng kế hoạch, tham mưu với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn Xanh - Sạch- Đẹp - An toàn. Chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện kế hoạch và hoàn thiện các yêu cầu của tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với giáo dục. Đăng ký kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn Xanh - Sạch- Đẹp - An toàn với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nam Định đúng thời gian quy định.

Các phòng ban liên quan của huyện: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về giáo dục, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hậu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 
 
anh tin bai
 
 

  Đối với UBND các xã, thị trấn: Quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa về xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn tập trung chỉ đạo quy hoạch diện tích đất cho các trường với tầm nhìn lâu dài; tập trung nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị; Ưu tiên huy động các nguồn lực, tạo nguồn kinh phí cho các nhà trường. Mỗi xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trong năm 2023 để có ít nhất 01 cơ sở giáo dục có khu sân chơi, thể dục thể thao đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Có nhà đa năng đáp ứng các hoạt động thể dục thể thao và hoạt động chung của trường theo quy định tại Thông tư số 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà đa năng (450m2). Ủy ban nhân các xã, thị trấn chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn đáp ứng các tiêu chí của chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

 Trần Là