image banner

image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân năm 2023
Lượt xem: 421

 

Chiều 24/5, đồng chí Vũ Văn Kỳ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân năm 2023 trên địa bàn toàn huyện.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

          Vụ xuân năm 2023, toàn huyện gieo cấy 9.950 ha: Lúa lai chiếm 10% diện tích, lúa thuần chiếm 90% diện tích, trong đó giống chủ lực là Bắc thơm số 7, Giống lúa ST24, ST25… Qua kiểm tra thực tế tại các cánh đồng trên địa bàn huyện đến nay các diện tích gieo cấy sớm, giống ngắn ngày đã đến thời điểm cho thu hoạch, toàn huyện sẽ thu hoạch tập trung vào đầu tháng 6. Ở vụ xân năm nay, diện tích sử dụng phân bón hữu cơ và diện tích liên kết với các công ty doanh nghiệp cao hơn so với vụ xuân 2022, dự kiến năng xuất cao hơn so với vụ xuân năm 2022.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

 Để điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch nhanh, gọn lúa Xuân, tránh những thiệt hại do thời tiết gây ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung: Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi huyện tiếp tục duy trì rút nước trên toàn bộ hệ thống từ ngày 25/5- 16/6/2023 để đất ruộng khô, phục vụ đưa máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch lúa Xuân, sau khi rút cạn phải đóng toàn bộ phai, đập cửa kênh cấp 3 để phục vụ rút nước hiệu quả; Các xã, thị trấn tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, phương tiện tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Xuân theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do thời tiết gây ra; Ban nông nghiệp các xã, thị trấn chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa năm 2023./.

 Trần Là