Thông báo - Giấy mời

 

image advertisement

image advertisement


image advertisement


image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 2021
  • Trong tuần: 21 229
  • Tất cả: 7187464
Đoàn công tác liên ngành của Trung ương về khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung “dân giám sát, dân hưởng thụ” tại huyện Hải Hậu
Lượt xem: 83

Sáng ngày 23/6/2022, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương về khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung “dân giám sát, dân hưởng thụ” tại huyện Hải Hậu. Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ giúp việc; Trần Xuân Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, Tổ phó Tổ giúp việc; Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ; Nguyễn Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Trung ương và 1 số thành viên thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, MTTQ Việt Nam, Văn phòng Bộ Nội vụ.

Tiếp đoàn có các đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo 1 số cơ quan chuyên môn của huyện, đại diện Đảng ủy, UBND, bí thư, trưởng xóm tiêu biểu ở 2 xã Hải Châu, Hải Phúc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Tân Châu, Huyện ủy viên, Trưởng phòng nội vụ huyện trình bày báo cáo kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ” trên địa bàn huyện. Báo cáo nêu rõ: Những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Phần lớn các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện có hiệu quả 11 nội dung cần công khai cho nhân dân biết như các Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND cấp xã có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân; các chương trình, dự án đầu tư tại địa bàn; phương án đền bù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã; các loại thủ tục hành chính; phí, lệ phí và các nghĩa vụ khác của công dân; các quy định về chế độ chính sách đối với các đối tượng được thụ hưởng trên từng địa bàn cơ sở, khu dân cư. Đối với các nội dung quy định dân được bàn và quyết định trực tiếp như việc huy động đóng góp của nhân dân xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang các công trình phúc lợi theo tiêu chí xây dựng NTM bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu do huyện phát động, bình xét hộ nghèo, sửa đổi hương ước xóm, tổ dân phố, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang… được hầu hết các xã, thị trấn, cơ sở xóm, tổ dân phố triển khai thực hiện tốt và được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân bằng nhiều hình thức: thông qua cuộc họp xóm, tổ dân phố hoặc thông qua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các việc nhân dân bàn, nhân dân đóng góp ý kiến để cấp trên quyết định đều được triển khai đúng quy định. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở các lĩnh vực liên quan đến nhân dân và doanh nghiệp được các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh cùng với việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện và các xã, thị trấn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm hành chính một cửa từ huyện đến cơ sở hoạt động hiệu quả. Việc kiểm soát quá trình nhận, quản lý hồ sơ, thời gian trả hồ sơ của các cơ quan chuyên môn được thực hiện đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở xã, thị trấn 01 ngày/tuần. Việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất được thực hiện theo đúng quy định. Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND xã, thị trấn xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng và niêm yết công khai cho nhân dân biết. Việc thực hiện quy chế đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân được các quan tâm thực hiện. Căn cứ kế hoạch của huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn đã xây dựng và ban hành quy chế và tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân hàng năm; công khai lịch tiếp dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo đảng, chính quyền tại phòng tiếp công dân.

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả, kịp thời phối hợp với chính quyền giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, giám sát xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của địa phương, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Hoạt động hòa giả ở cơ sở luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện và thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Toàn huyện có 34 Ban thanh tra nhân dân với 305 uỷ viên; 34 Ban giám sát đầu tư cộng đồng với 344 thành viên. Các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành 214 cuộc thanh tra, giám sát 356 công trình, phát hiện 3 trường hợp vi phạm, kiến nghị xử lý kịp thời. Các nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ hoà giải ở khu dân cư thường xuyên được củng cố và tăng cường. Hiện nay có 390 tổ hòa giải với 3.087 hòa giải viên. Trong 5 năm (2016-2021) đã hoà giải thành công 999/1.324 vụ việc ở khu dân cư đạt 75,5%.

Kết quả trong thực hiện nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng” được thể hiện nổi bật trong thành quả xây dựng nông thôn mới: Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được nâng cao và ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy được nguồn lực và tính dân chủ trong các tầng lớp nhân dân. Các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, như: mô hình xóm và gia đình kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu, tuyến đường kiểu mẫu được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực triển khai thực hiện. Việc xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn được công khai minh bạch, nhân dân tự bàn, tự quyết định, tự tổ chức thực hiện, huyện, xã có cơ chế hỗ trợ.

Kết quả, tính đến hết năm 2021: 34/34 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt NTM nâng cao năm 2020; 546/546 xóm được công nhận nông thôn mới bền vững và phát triển; Có 332/546 xóm đạt và cơ bản đạt xóm NTM kiểu mẫu, trong đó: 132 đơn vị cấp xóm được công nhận duy trì đạt hoặc cơ bản đạt NTM kiểu mẫu từ 2 năm liên tục; 199 đơn vị cấp xóm được công nhận đạt hoặc cơ bản NTM kiểu mẫu năm 2020.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn đã có ý kiến chất vấn về các vấn đề thuộc 2 nội dung phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ” và được lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện giải trình dựa trên thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tại địa phương được đoàn công tác đánh giá cao./.

Trần Loan