Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 3528
  • Trong tuần: 47 459
  • Tất cả: 8782700
Các xã vùng Quang Đông tổ chức Hội nghị Ký giao ước thi đua năm 2023
Lượt xem: 231
 

Vừa qua, các xã trong vùng Quang Đông, gồm các xã Hải Quang, Hải Đông, Hải Tây, Hải Lý tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng – Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện đã về dự, chỉ đạo Hội nghị.

 

anh tin bai

 

Căn cứ Hướng dẫn số 19/HD-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Hải Hậu về việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Để phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 thiết thực, hiệu quả, các xã trong vùng Quang Đông tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo ra những chuyển biến rõ nét; động viên kịp thời sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 chất lượng, hiệu quả cao nhất; tạo đà cho việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. Theo đó, các xã trong vùng gồm: Hải Đông, Hải Tây, Hải Quang, Hải Lý tổ chức ký giao ước thi đua với các nội dung cụ thể như sau:

 Nội dung thi đua: Căn cứ phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2023 và tình hình thực tế của các xã trong vùng, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước với những mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện thiết thực, cụ thể. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến cơ sở chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương và cấp trên phát động. Tập trung vào các đợt thi đua theo chủ đề, từng giai đoạn trong năm. Cụ thể: Quý I: Phát động các phong trào thi đua với chủ đề “Lập thành tích cao nhất” chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão. Quý II: Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động, 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên phủ, 133 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Quý III: Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; Thi đua lập thành tích kỷ niệm 135 năm ngày thành lập huyện Hải Hậu (1888-2023). Quý IV: Phát động phong trào thi đua chào mừng 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân, 34 năm ngày Quốc phòng toàn dân…

Tiêu chuẩn thi đua cũng được cụ thể hóa. Trong đó, trọng tâm là tích cực cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch. Đặc biệt, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, có 100% số đơn vị cấp xóm đạt hoặc cơ bản đạt NTM kiểu mẫu; các xã trong vùng đạt NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị, các xã trong vùng đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023 dưới sự chứng kiến của các vị đại biểu tham dự.

 

anh tin bai
 

 

Việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 vùng Quang Đông có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng, làm cơ sở, tiền đề để các xã trong vùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, sớm xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu.

Như Xuân