image advertisement 

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 86
  • Hôm nay: 3361
  • Trong tuần: 63 899
  • Tất cả: 9536417
Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý ( đối tượng 4) năm 2023
Lượt xem: 666


Chiều ngày 15/9, Tại Trung tâm chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2023. Dự Lễ Bế giảng và trao giấy chứng nhận có các đồng chí: Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh; Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2023 có 98học viên trong đó Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy: 07 đồng chí; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: 18 đồng chí ; Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương: 34 đồng chí; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn: 15 đồng chí; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 24 đồng chí


anh tin bai

      Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu tại lễ Bế giảng

 

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 11/9 đến ngày 15/9), các học viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tập trung vào 7 chuyên đề sau:Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo quản lý về phát triển đại phương; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Cải các nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước, kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong thời gian học tập, các đồng chí học viên đã  khắc phục mọi khó khăn, dành toàn bộ thời gian gian tập trung tiếp nhận kiến thức, trao đổi những thông tin mới trong nội dung tài liệu và giáo án của các báo cáo viên để  phục vụ tốt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ. Kết quả, 98/98 đồng chí được cấp Giấy chứng nhận trong đó có 10 đồng chí được khen thưởng.


anh tin bai

Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh trao giấy khen cho học viên


anh tin bai

 

anh tin baianh tin baianh tin bai
 

Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh trao giấy chứng nhận cho học viên

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao chứng nhận cho học viên  

 

anh tin bai

Đại diện lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý tặng hoa chúc mừng nhà trường

 

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu tại Lễ Bế giảng

 

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Đỗ Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực học tập, rèn luyện của các đồng chí học viên. Về nhiệm vụ trong thời gian tới  đồng chí đề nghị các học viên tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung: Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, trong đó chú trọng việc tự học, tự đào tạo thông qua thực tiễn công tác. Tăng cường tự rèn luyện lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc và nêu gương cho cấp dưới.

Trên cơ sở các kiến thức đã tiếp thu được, căn cứ thực tiễn của địa phương, ngành, lĩnh vực phụ trách, các đồng chí vận dụng sáng tạo để giải quyết công việc đạt hiệu quả cao nhất. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cần: Suy nghĩ thật sâu sắc, thấu đáo; tư tưởng thông suốt, quyết tâm chính trị phải cao; phân công nhiệm vụ rõ ràng, chỉ đạo sát sao, nỗ lực lớn, phương pháp đúng, cấp trên phải gương mẫu, cấp dưới phải thực hiện nghiêm và phải xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Cán bộ có chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn và càng phải gương mẫu. 

Các đồng chí học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị, nên tích cực, trách nhiệm cao hơn nữa, có việc làm cụ thể, thiết thực trong việc xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị để có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, uy tín, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu./.  

 Trần Là 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ...