image banner

image advertisement

anh tin bai

image advertisement

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức Đại hội quân nhân Nhiệm kỳ 2023-2025
Lượt xem: 551

         Sáng 7/12, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức Đại hội quân nhân Nhiệm kỳ 2023-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Quân nhân Ban CHQS huyện đã tập trung quán triệt tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy dân chủ, quyền làm chủ của mọi Quân nhân trên tất cả các mặt công tác và đạt được những kết quả quan trọng. Các quân nhân trong đơn vị được tham gia đóng góp ý kiến vào các mặt hoạt động của đơn vị, được đề đạt tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình về chế độ tiêu chuẩn được hưởng, quyền lợi chính đáng của bản thân. Được tham gia ý kiến, hiến kế về những nội dung kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện  nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thao, duy trì thực hiện nề nếp chính quy, xây dựng doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp và các nhiệm vụ khác.

Về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của đơn vị, Hội đồng quân nhân đã kịp thời bàn biện pháp tham mưu với Đảng ủy Ban CHQS huyện quán triệt đầy đủ mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh đến toàn thể quân nhân, tổ chức tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện; luôn phát huy trí tuệ tập thể tham gia ý kiến trong công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, củng cố thao trường huấn luyện và tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập..... trên cơ sở đó mỗi quân nhân đã phát huy tốt tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện trên cương vị chức trách được giao.

 

anh tin bai

anh tin bai

 

Hội đồng quân nhân đã tích cực tham gia giám sát, góp ý về thực hiện nhiệm vụ của người chủ trì, chỉ huy cơ quan, đơn vị và quân nhân (trừ các nội dung thuộc về bí mật Nhà nước) thông qua hội nghị toàn thể quân nhân hàng tháng. Các ý kiến của quân nhân được trả lời, giải đáp kịp thời tạo không khí cởi mở, dân chủ góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua Tập thể quân nhân đã góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ về Quân sự - chuyên môn như: Ban CHQS huyện, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng quân sự địa phương đạt kết quả tốt. Tổ chức tốt cuộc Diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện; Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ từ năm 2021 đến 2023, gọi 1.162 công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, phối hợp làm tốt việc tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hội đồng giáo dục QP-AN huyện mở 09 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 906 đ/c cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 khối nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp.

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công đã Hướng dẫn Hội đồng chính sách các xã, thị trấn hoàn thiện 1.244 hồ sơ đối tượng chính sách theo các Quyết định 62, 49, 131....của Thủ tướng Chính phủ. Đề án 515 của Chính phủ về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; khảo sát quân nhân mất tin, mất tích trong các cuộc kháng chiến; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; chính sách hậu phương quân đội đạt kết quả tốt; rà soát xây dựng 10 nhà tình nghĩa, đã bàn giao 6 nhà, trong đó có 1 nhà xã hội hóa. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ"; Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động, quá trình tổ chức thực hiện nhiều quân nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; 25 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động tu sửa doanh trại, xây dựng cơ quan môi trường; nhà ăn, nhà bóng bàn, khu tập TDTT, xây dựng hệ thống nước lọc tinh khiết trị giá trên 850 triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mọi quân nhân trong cơ quan. Tập thể quân nhân đã tích cực trong thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống bộ đội đạt từ 780 nghìn đồng/người/năm trở lên; duy trì bếp “Nuôi quân giỏi, Quản lý tốt”, làm tốt công tác phòng dịch, phối hợp với cơ quan chuyên môn làm tốt công tác bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, luôn duy trì quân số khỏe đạt 98,9%.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục trong hoạt động của Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra một số giải pháp để thực hiện hiệu quả hoạt động của HĐQN trong nhiệm kỳ mới.

 

anh tin bai

anh tin bai

 

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí, bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2023 - 2025./.

Trần Loan