image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 83
  • Hôm nay: 4519
  • Trong tuần: 51 823
  • Tất cả: 10071761
Hội đồng nhân dân huyện trọng thể tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XVIII
Lượt xem: 5182

Trong hai ngày 14-15/12/2017, Hội đồng nhân dân huyện trọng thể tổ chức kỳ họp thứ 5, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự khai mạc có các ông, bà: Khương Thị Mai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đức Trọng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh; Nguyễn Văn Tìm - Bí thư Huyện uỷ; Trần Văn Chinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, đóng trên địa bàn huyện; đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 43 ông, bà đại biểu HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


             

           Phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 vào sáng ngày 14/12: Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 và thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra: Xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách mục đầu tư công năm 2018. Công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, các báo cáo công tác UBND huyện, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và một số báo cáo chuyên đề khác. Tại kỳ họp lần này, UB MTTQ huyện sẽ thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền. HĐND huyện xem xét báo cáo của HĐND huyện, báo cáo hoạt động giám sát của HĐND huyện. Tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện. Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tiến hành chất vấn và nghe báo cáo giải trình của các cơ quan, UBND huyện. HĐND thông qua Nghị quyết về các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, Dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách, các danh mục công trình đầu tư năm 2018”. Với ý nghĩa và tầm quan trọng trên, ông Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp đáp ứng lòng mong đợi của cử tri trong huyện.

            Thay mặt UBND huyện, ông Mai Văn Quyết - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Kết quả nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) (theo giá SS 2010) đạt 7,22%. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 260,7 tỷ đồng (nếu trừ tiền cấp quyền sử dụng đất ước đạt 121,7 tỷ đồng) tăng 9,7% so với kế hoạch tỉnh giao và bằng 103% so với năm 2016. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 39,02 triệu đồng/người/năm, tăng 4,56 triệu so với năm 2016. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 14,3%, giảm 0,2% so với năm 2016. Tỷ lệ bao phủ BHYT ước 83% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo 3,56%, giảm 2,27% so với năm 2016. Giữ vững điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước. Xây dựng NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, thị trấn, huyện NTM. Toàn huyện đã công nhận 168 xóm, TDP đạt tiêu chuẩn NTM bền vững và phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo.

Tại kỳ họp Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017 hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan được tăng cường, chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thực hiện theo đúng các quy định, quá trình điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, đúng luật, chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng lên. Hoạt động giám sát được duy trì, nội dung giám sát đều là những vấn đề mà dư luận và cử tri quan tâm. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện thực hiện nghiêm túc. Nghị quyết của HĐND huyện ban hành đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Trong năm 2017, Thường trực HĐND đã giúp HĐND huyện tổ chức thành công Kỳ họp thứ tư và chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ họp thứ năm HĐND huyện. Kỳ họp thứ tư HĐND huyện thông qua 5 Nghị quyết: Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND huyện; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện; Nghị quyết thành lập Văn phòng HĐND và UBND huyện; Nghị quyết chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 huyện Hải Hậu. Các Nghị quyết ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, cơ sở pháp lý, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế -  xã hội của huyện. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Năm 2017, đã tiếp nhận 12 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Tổ chức 07 cuộc giám sát tại UBND huyện, 05 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và 21 xã, thị trấn... Qua giám sát, Đoàn đã nhận định những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp khắc phục chuyển đến UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; HĐND, UBND các xã, thị trấn. Thông báo kết luận giám sát đảm bảo khách quan, trung thực, nhận được sự đồng thuận cao.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.


Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Tìm - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Ông chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, kỳ họp này là kỳ họp bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2018 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đánh giá kết quả ước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, HĐND huyện cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Ban Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 cũng như 2 Nghị quyết và 7 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để bàn, quyết định mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 theo hướng phấn đấu đạt cao hơn so với năm 2017.

Sau kỳ họp này, UBND huyện, các cấp, các ngành, các địa phương cần phải chủ động đề ra các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đồng tâm, hiệp lực, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Đổi mới tư duy sáng tạo, cách nghĩ cách làm trên tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 17 của BCH Đảng bộ tỉnh; nhất là các trường hợp vi phạm mới phát sinh.

Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất xác định công tác trọng tâm là xây dựng xã, thị trấn nông thôn mới bền vững và phát triển; cơ bản các xã, thị trấn được công nhận là xã nông thôn mới bền vững và phát triển năm 2018.

Ba là, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Triển khai quán triệt, học tập thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới quản lý sự nghiệp công lập; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ. Nâng cao chất lượng công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018 ở mức cao nhất. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Phấn đấu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Với truyền thống của Đảng bộ, nhân dân toàn huyện, với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu và HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn, Ông  Bí thư Huyện ủy bày tỏ tin tưởng Hải Hậu sẽ vượt qua mọi khó khăn xây dựng là huyện nông thôn mới bền vững và phát triển, xây dựng huyện Hải Hậu vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu đã nghe: Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện báo cáo  kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.  UBND huyện trình dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2018;

Buổi chiều cùng ngày: Lãnh đạo UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ tư HĐND huyện đến nay; Kết quả thực hiện của người trả lời trong phiên giải trình tại kỳ họp thứ tư - HĐND huyện gồm 38 ý kiến thuộc các lĩnh vực: tài nguyên môi trường, nông nghiệp - phát triển nông thôn, thủy lợi, giao thông vận tải, xây dựng, điện lực, lao động thương binh và xã hội, bảo hiểm y tế; Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các ban của HĐND huyện gồm các chuyên đề: giám sát “việc tổ chức triển khai và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện”; giám sát “việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các vùng sản xuất theo quy hoạch”;  Giám sát công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện. Công tác giải quyết, xét xử các loại án của Tòa án nhân dân huyện. Công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, cư trú.

Tại kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu HĐND huyện đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban HĐND huyện và chia tổ thảo luận.

Ngày 15/12, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Kỳ họp nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại tổ. Tại các buổi thảo luận, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, trí tuệ và thẳng thắn, các đại biểu HĐND huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, của UBND huyện; sự phối hợp, hướng dẫn của các cơ quan, ban ngành của huyện đối với các xã, thị trấn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời nhất trí với đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017 và các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong các báo cáo của HĐND, UBND huyện, báo cáo của các ngành tại kỳ họp. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên những đề xuất, kiến nghị với huyện, tỉnh 8 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới,  Xây dựng- Giao thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Ngân sách, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa xã hội, Quản lý nhà nước về nhân khẩu - an ninh trật tự:

Trong nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, nhìn chung, việc trả lời chất vấn, giải trình của thủ trưởng các phòng, ban khá đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm vấn đề mà các đại biểu HĐND huyện quan tâm.


Ông Phạm Văn Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ hơn một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng thời tiếp thu và giải trình, làm rõ những ý kiến của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; ông nhấn mạnh, toàn huyện quyết tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở các địa phương, phấn đấu năm 2017 cơ bản các xóm, TDP trên địa bàn huyện đạt nông thôn mới bền vững và phát triển, năm 2018, các xã, thị trấn đạt nông thôn mới bền vững và phát triển và đến năm 2019, Hải Hậu đạt huyện NTM bền vững và phát triển, huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành biểu quyết, thông qua 4 nghị quyết quan trọng của kỳ họp gồm: Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Hậu năm 2018; Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước huyện Hải Hậu năm 2018. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Hải Hậu, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu, nhiệm kỳ 2016-2021

Bế mạc kỳ họp, Ông Trần Minh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: “UBND huyện, các cơ quan có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 mà Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện thông qua.  UBDN huyện tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của các Phòng chuyên môn, UBND xã, thị trấn và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND huyện báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND huyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”.

Qua 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.


Đài Phát thanh huyện