image banner

image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội
Lượt xem: 2110

Hàng năm cứ vào những ngày tháng 7, thế hệ những người Việt Nam lại lặng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình, độc lập và tri ân cho những người trở về sau đạn bom, khói lửa, gửi lại một phần xương máu nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Chiến tranh đã qua đi nhưng những nỗi đau thầm lặng và bài học do chiến tranh để lại vẫn còn đó trong mỗi chúng ta.

Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; 74 năm qua, Đảng, Nhà nước và Quân đội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng. Các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; góp phần bù đắp chia sẻ phần nào nững đau thương, mất mát và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình người có công, giữ vững ANCT- TTATXH, đồng thời có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, khẳng định và trân trọng sự cống hiến, hy sinh to lớn cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá.

 
 

Nhận thức rõ việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân của người có công với cách mạng; những năm qua các ban, ngành, đoàn thể địa phương các xã, thị trấn trong toàn huyện đã tích cực tuyên truyền, thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Triển khai thực hiện tốt hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà đối với hộ gia đình người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 
 

Từ khi Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947 đặt “chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ” đến nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã được nghiên cứu xây dựng, ban hành tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời, bảo đảm đồng bộ để từng bước cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân; cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. 

 
 

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, huyện Hải Hậu đã có trên 5 vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, có hơn 5.979 thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường. Hiện nay trên địa bàn huyện có 21 xã, thị trấn Anh hùng Lực lượng vũ trang; 398 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 19 Anh hùng Lực lượng vũ trang; 25 tướng lĩnh; 5.004 liệt sĩ; 2.145 thương binh, bệnh binh; 119 người hoạt động kháng chiến bị bắt tù đầy và trên 1.200 người bị nhiễm chất độc màu da cam...

 
 

Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/6/1947-15/6/2021), dù trong điều kiện chiến tranh ác liệt hay đất nước thống nhất, LLVT huyện Hải Hậu luôn coi trọng và làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ; phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã trở thành hoạt động thường xuyên, sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm qua cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã quyên góp ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng khánh thành và bàn giao 01 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách đúng tiến độ; nhận phụng dưỡng 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trị giá gần 163 triệu đồng....

 
 

Trong thời gian qua Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn chế độ; Giải quyết chế độ theo Quyết định số 290 cho 1.333 đối tượng với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; Quyết định số 142 cho 8.003 đối tượng với số tiền trên 35,4 tỷ đồng; Quyết định số 62 cho 6.345 đối tượng với số tiền trên 27,2 tỷ đồng; Quyết định số 49 cho 3.389 đối tượng với số tiền trên 6,9 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chính sách hậu phương quân đội trong thời gian tới, LLVT huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp đó là:

 Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người có công; giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách, nhất là đối tượng còn nhiều khó khăn 100% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch mọi chính sách về người có công.

 Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể của huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ, thông báo và tạo điều kiện cho các gia đình người thân đến thăm viếng. Tiến hành sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích trong thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; qua đó thúc đẩy các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc người có công với nước” phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực.

 Đẩy mạnh và thực hiện tốt việc lập, xét duyệt hồ sơ thường xuyên; tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng, nhất là những hồ sơ đã được xác lập trong những giai đoạn trước đây nhưng chưa được xem xét giải quyết do chưa bảo đảm thủ tục.

 Phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước với phương châm “Nhà nước, Nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu”.

 Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng giá trị lịch sử dân tộc, đồng tâm, đồng lòng tri ân những công lao to lớn của các anh hùng-liệt sĩ và những người có công với nước; biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp đó thành hành động thiết thực góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi tấc đất quê hương chứa đựng linh hồn và thể xác những người con quê hương Hải Hậu đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc. Điều đó thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Hải Hậu nguyện đoàn kết một lòng; sống, lao động và học tập thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ Mẹ VNAH, AHLVT, thương bệnh binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng./.

Phạm Duy-Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Hậu