image banner

image advertisement

anh tin bai

image advertisement

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-Ttg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2020, hiệp đồng giao nhiệm vụ diễn tập PCTT & TKCN năm 2020
Lượt xem: 3644

Ngày 5-5-2020, Ban chỉ huy quân sự huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-Ttg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2020, hiệp đồng giao nhiệm vụ diễn tập PCTT & TKCN năm 2020. Đồng chí Đại tá Phạm Văn T - PChủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của huyện dự, chỉ đạo hội nghị.

6 năm qua, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 1041/QĐ-TTg của Chính phủ, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban CHQS huyện, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ, LLVT huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị tăng cường; chủ động tham mưu, phối hợp hiệp đồng huấn luyện, luyện tập, diễn tập xử lý kịp thời mọi tình huống thiên tai, bão lụt trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, nhân dân và LLVT, ổn định đời sống nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ QP, QSĐP, giữ vững ổn định chính trị- TTATXH, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

 

 

         Thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2020, Ban chỉ đạo diễn tập PCTT&TKCN huyện đã họp thống nhất về nội dung, phương pháp chỉ đạo xã Hải Hòa tổ chức diễn tập PCTT&TKCN, nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện Pháp lệnh phòng chống lụt bão, quản lý đê điều, các Chỉ thị của cấp uỷ Đảng, kế hoạch của chính quyền các cấp về nhiệm vụ PCTT&TKCN, trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tính tích cực, chủ động phòng chống, ứng cứu khắc phục hậu quả bão lũ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang huyện. Việc tổ chức diễn tập còn nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, công tác quản lý điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ngành, đoàn thể trong thực hiện xử lý các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy PCTT&TKCN từ huyện đến các xã, TT trong xây dựng kế hoạch, hiệp đồng huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống xảy ra. 

 

 

Để hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, đồng chí Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của huyện đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập của huyện lãnh đạo các ngành và xã Hải Hòa thực hiện có hiệu quả một số nội dung cụ thể là:  Ban CHQS huyện tham m­ưu giúp Ban chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, tổ chức hiệp đồng, giao nhiệm vụ cho các thành phần tham gia diễn tập. Phối hợp với Phòng NN&PTNT và Công an huyện, các cơ quan liên quan theo dõi giúp đỡ xã Hải Hòa huấn luyện các nội dung, thực hành luyện tập và diễn tập đạt kết quả cao. Huy động lực lượng tham gia diễn tập, thành lập bộ phận đạo diễn các lực lượng xã Hải Hòa diễn tập theo đúng ý định của Ban chỉ đạo diễn tập huyện. Thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo xã Hải Hòa chuẩn bị phương tiện, vật chất và huấn luyện bảo đảm cho diễn tập đúng tình huống, an toàn, đạt hiệu quả thiết thực. Công an huyện chỉ đạo công an xã Hải Hòa tham gia diễn tập, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình luyện tập, diễn tập, bảo đảm vật chất, phư­ơng tiện theo kế hoạch. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện chỉ đạo phối hợp với Phòng NN&PTNT cân đối và bố trí nguồn kinh phí chi hỗ trợ phục vụ cho cuộc diễn tập theo dự toán đ­ược UBND huyện phê duyệt. Phòng Công thương huyện tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện giúp xã Hải Hòa bảo đảm phương tiện tham gia diễn tập. Hạt quản lý đê huyện chịu trách nhiệm, phối hợp với Ban CHQS huyện, Phòng NN&PTNT tập huấn, đạo diễn đồng chí cán bộ quản lý đê nhân dân xã trong vận hành cơ chế. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh quán triệt tốt nhiệm vụ diễn tập, tổ chức bảo đảm lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ diễn tập. Chủ động phối hợp với Ban CHQS huyện, Phòng NN&PTNT, các phòng, ban chức năng phối hợp xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, lực lượng, vật tư phương tiện tham gia diễn tập theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo. Chủ trì bắn pháo hiệu phát hiệu lệnh diễn tập. UBND xã Hải Hòa quán triệt tốt nhiệm vụ diễn tập, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đối với nhân dân về ý nghĩa cuộc diễn tập. Chủ động phối hợp với Ban CHQS huyện, Phòng NN&PTNT và các phòng, ban chức năng lãnh đạo, chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch phân công các ban ngành, đoàn thể, nhân dân triển khai chuẩn bị nội dung, lực lượng, vật t­ư ph­ương tiện và tổ chức diễn tập theo đúng hư­ớng dẫn của Ban chỉ đạo. Tích cực tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập bảo đảm tuyệt đối an toàn, đạt kết quả cao./.

Trần Loan