image banner

Những ngày gần đây, người dân cả nước liên tục nhận được khuyến nghị của Chính phủ và các cơ quan chức năng về việc cài đặt ứng dụng Bluezone nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID -19. Hưởng ứng phong trào này, Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động để 100% cán bộ, công chức, viên chức, người dân cài đặt ứng dụng và tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo để phòng, chống dịch bệnh. Trong bài viết này, Ban biên tập Trang TTĐT sẽ chia sẻ một số thông tin hữu ích về ứng dụng Bluezone và cách cài đặt ứng dụng này.

Tuyên Truyền
TUYÊN TRUYỀN
  • Nước mắm Lâm Bão
  • Sứa Tân Long
  • Hướng dẫn sử dụng App Sổ sức khỏe điện tử
1 2 
image