Lịch công tác tuần 49 năm 2023, từ ngày 04/11/2023 đến ngày 10/12/2023

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai,

Ngày 04/12/2023

- 08h00 tại phòng họp tầng 2 - UBND huyện, Nhà Văn hóa huyện, UBND các xã, thị trấn: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả ngày).

 

- 07h30 tại Sân Nhà Văn hóa huyện: Phiên chợ xanh “Hướng tới nền nông nghiệp không độc chất và nói không với túi ni lông, rác thải nhựa”.

Thứ Ba,

Ngày 05/12/2023

Thứ Tư,

Ngày 06/12/2023

- 08h00 tại phòng họp tầng 2, UBND huyện: Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

 

- 08h00 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

Thứ Năm,

Ngày 07/12/2023

- Tại phòng tiếp dân Huyện ủy: Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ.

 

- Tiếp dân

- 14h00 tại phòng họp A1, Huyện ủy: Giao ban khối Dân vận.

 

- Tiếp dân

Thứ Sáu,

Ngày 08/12/2023

- 08h00 tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (02 ngày).

- 14h00 tại phòng họp tầng 2, UBND huyện: Giao ban khối Nội chính.

Thứ Bảy,

Ngày 09/12/2023

Chủ Nhật,

Ngày 10/12/2023