Lượt xem: 380
142/GM-UBND Mời dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU); triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

* Thời gian: 8h 00p, ngày 15/10/2021 (Thứ Sáu)

* Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 2 - Nhà A2 - UBND huyện

Thông báo - Giấy mời


Đăng nhập